ÖGED Özel Güvenlik Eğitim ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “Özel Güvenlik Sektöründe 20.Yıl Başarılar ve Gelecek Vizyonu Paneline katılan, Hereke Ö.İ. Uzunyol Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve  Özel Güvenlik bölüm başkanı Prof.Dr. Gazi Ceylan UÇKUN yaptığı konuşmada; Özel güvenlik sektörünün gelecekte daha etkili ve sürdürülebilir bir şekilde gelişebilmesi adına stratejik yaklaşımlara değindi.

Özel Güvelik sektörünün gelişimine dikkat çeken Prof.Dr. Gazi Ceylan UÇKUN konuşmasını 10 Temel başlık aldında yaparken sektör adına önemli konulara dikkat çekti.

1.Teknolojik Entegrasyon

Yapay Zeka ve Video Analitik: Güvenlik kameraları ve video gözetim sistemlerine yapay zeka tabanlı video analitik yazılımların entegre edilmesi, anormal davranışların tespiti ve olayların proaktif bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Dronlar ve Robotik Sistemler: Özellikle geniş alanların ve zor ulaşılabilir bölgelerin izlenmesinde dronlar ve robotlar etkin bir şekilde kullanılabilir. Bu teknolojiler, devriye görevlerini daha verimli hale getirir.

Biyometrik Sistemler: Parmak izi, yüz tanıma ve iris tarama gibi biyometrik sistemler, güvenlik kontrollerinde yüksek doğruluk sağlar ve kimlik doğrulama süreçlerini hızlandırır.

IoT (Nesnelerin İnterneti): IoT cihazları, sensörler ve akıllı cihazlar aracılığıyla gerçek zamanlı veri toplama ve analiz imkanı sunar. Bu, güvenlik ekiplerinin hızlı tepki verebilmesini sağlar.

2. Eğitim ve Sertifikasyon

Sürekli Eğitim Programları: Özel güvenlik personelinin düzenli aralıklarla güncel bilgilerle donatılması, mesleki yeterliliklerinin artırılması açısından kritik öneme sahiptir.

Uluslararası Sertifikasyon: Global güvenlik standartlarına uygun sertifikasyon programları, Türkiye'deki güvenlik hizmetlerinin kalitesini uluslararası seviyeye çıkarır.

Kriz Yönetimi ve İlk Yardım Eğitimi: Kriz anlarında etkin müdahale için özel güvenlik personeline kapsamlı kriz yönetimi ve ilk yardım eğitimleri verilmelidir.

 

3. Yasal Düzenlemeler ve Standartlar

Güncellenmiş Mevzuat: Özel güvenlik sektörüne yönelik mevzuatın, teknolojik gelişmelere ve değişen güvenlik ihtiyaçlarına uygun olarak düzenli olarak güncellenmesi gerekmektedir.

Kalite Standartları: Özel güvenlik şirketlerinin hizmet kalitesinin belli standartlara uygun olup olmadığının denetlenmesi, sektörün profesyonelleşmesine katkı sağlar.

4. Müşteri Odaklı Hizmetler

Kişiselleştirilmiş Güvenlik Çözümleri: Müşterilerin spesifik güvenlik ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler sunulmalıdır. Bu, bireysel ve kurumsal müşterilerin memnuniyetini artırır.

Geribildirim ve İyileştirme: Müşteri geri bildirimleri düzenli olarak değerlendirilerek hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

5. Kamu-Özel Sektör İşbirliği

Ortak Projeler: Büyük etkinlikler ve kritik altyapıların korunması gibi alanlarda kamu ve özel sektör işbirliği projeleri geliştirilmelidir.

Bilgi Paylaşımı: Güvenlik tehditleri ve olayları konusunda kamu ve özel sektör arasında etkin bilgi paylaşım mekanizmaları oluşturulmalıdır.

6. Siber Güvenlik

Siber Güvenlik Eğitimleri: Özel güvenlik personeline siber tehditlere karşı eğitimler verilerek siber güvenlik farkındalığı artırılmalıdır.

Siber Tehdit Analizi: Özel güvenlik şirketleri, müşterilerine yönelik siber tehdit analizleri yaparak koruyucu önlemler geliştirmelidir.

7. Toplum Destekli Güvenlik

Toplum Farkındalık Programları: Güvenlik bilincinin toplumda yaygınlaştırılması amacıyla eğitim ve farkındalık programları düzenlenmelidir.

Mahalle Güvenlik Programları: Toplumun güvenlik süreçlerine aktif katılımını teşvik eden mahalle güvenlik programları geliştirilmelidir.

8. Çevresel ve Sosyal Sorumluluk

Sürdürülebilir Uygulamalar: Çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun güvenlik çözümleri geliştirilmeli ve enerji verimliliği sağlanmalıdır.

Toplumsal Katkı: Özel güvenlik şirketlerinin, sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkıda bulunmaları teşvik edilmelidir.

9. Ar-Ge ve Yenilikçilik

Araştırma ve Geliştirme: Güvenlik teknolojileri ve yöntemleri üzerine Ar-Ge çalışmaları yaparak yenilikçi çözümler geliştirilmelidir.

Yeni Teknolojilerin Test Edilmesi: Geliştirilen yeni teknolojilerin saha testleri yapılarak etkinliği ve güvenilirliği doğrulanmalıdır.

10. Uluslararası İşbirlikleri

Küresel Ağlar: Uluslararası güvenlik ağlarına katılım ve işbirlikleri, bilgi paylaşımını ve sektörel gelişmeleri takip etmeyi sağlar.

Çapraz Eğitim Programları: Farklı ülkelerdeki güvenlik personeli ile çapraz eğitim programları düzenlenerek bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılabilir.

Türkiye'de özel güvenlik vizyonunun bu genişletilmiş çerçevede ele alınması, sektörün daha profesyonel, etkili ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlayacaktır. Bu stratejik yaklaşımlar, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir güvenlik hizmeti sunulmasına katkıda bulunacaktır” diyerek katılımcılara teşekkür etti.