ANKARA (İGFA TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin tarafının talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşmede, uluslararası ve bölgesel alanda hızlı gelişmelerin yaşandığı bu süreçte, Türkiye ile Çin arasında çeşitli alanlarda yürütülen projelerdeki iş birliği ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Parlamentolar arası iş birliklerinin iki ülke ilişkilerine katkısı vurgulandı. Devlet Başkanlarının ortak iradesi neticesinde Türkiye-Çin ilişkilerinin son yıllarda ivme kazandığı ifade edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Yeniden Asya Girişimi kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'nin özel bir yerinin bulunduğunu belirtti.

Parlamentolar arasında düzenli bir diyaloğu tesis etmek ve karşılıklı ziyaretleri artırmak suretiyle ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi arzu ettiğini söyleyen Şentop, ″Çin ile ikili ticaretimizi daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmamız gerekiyor. Çin'in Türkiye'deki yatırımlarının artmasını arzu ediyoruz.″ dedi.

TBMM Başkanı Şentop, çeşitli alanlarda yürütülen projelerdeki iş birliğinin ekonomik ilişkilere derinlik kazandıracağını ifade ederken, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileri gitmesi arzusunu yineledi.

Görüşmede Uygur meselesinin Türkiye için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Meclis Başkanı Şentop, ″Uygur Türkleriyle etnik, dini ve kültürel bağlarımız var. Türkiye'nin bu konudaki duruşu net, samimi ve ahlakidir. Diğer ülke topraklarında yaşayan soydaş ve akraba topluluklarımızı, söz konusu ülkelerin iç işlerine karışmak için araçsallaştırma gibi bir anlayışımız olamaz. Biz bu insanları bulundukları ülkeler ile ülkemiz arasında bir köprü, işbirliği ve ilişkileri geliştirecek bir fırsat olarak görüyor, politikalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Soydaşlarımızı bulundukları ülkede barış, huzur ve refah içerisinde; insan hakları temelinde hak ve hürriyetlere sahip oldukları bir iklimde yaşayabilmelerini ve ülkelerinin saygın birer vatandaşı olarak yaşadıkları ülkelere katkı verebilmelerini arzuluyoruz.″ diye konuştu.