"

Silahlı ve silahsız özel güvenlik sertifikası nereden alınır?

Özel Güvenlik Haber olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sizler için araştırdık,Özel güvenlik sertifikası almak için gerekli olan belgeler nelerdir? Özel güvenlik sertifikası almak için hangi şartlara veya hangi kurallara uymam gerekir? Yaş sınırı var mıdır? Gibi soruların tüm cevaplarını bu yazımızda sizler için araştırdık

Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik Sertifikası Nereden Alınır?

Özel güvenlik sektörü son yılların en önemli iş kolları arasına girmiş ve oldukça rağbet gören bir meslek haline gelmiştir. Bunun en büyük nedenlerinden biriside Türkiye’de özel güvenlik olarak görev yapılacak bina ve tesislerin artmasıdır.

Ancak özel güvenlik olabilmek için ilk yapmanız gereken şey silahlı veya silahsız özel güvenlik sertifikası almaktır. Sertifika sonrasında ise sertifikanızı özel güvenlik kimlik kartına çevirmeniz gerekir. Böylece güvenlik görevlisi veya koruma gibi meslek dallarından ve iş istihdamından yararlanabilirsiniz.Peki silahlı ve silahsız özel güvenlik sertifikası nereden alınır? Nasıl alınır? Şartları nelerdir? 

Özel Güvenlik Sertifikası Almak için Şartlar Nelerdir?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

3) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise mezunu olmak ve 21 yaşını doldurmuş olmak.

4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

6) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

7) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Özel Güvenlik Sertifikası Nereden Alınır?

5188 saylı özel güvenlik kanununa bağlı olan özel güvenlik görevlileri, kurum ve kuruluşların değerli varlıklarını korumak, can ve mal kaybını önlemek amacıyla görevlendirilmiş kişilerdir. Özel güvenlik görevlileri görecekleri eğitimler içerisinde yangın, iletişim, güvenlik sistemleri, güvenlik hukuku, güvenlik tedbirleri, afetler, patlayıcılar, kişi koruma, silah eğitimi, uygulama atışları, ilk yardım, genel kollukla ilişkiler gibi eğitimler görür.

Silahlı özel güvenlik sertifikası alacak olan kişiler toplamda 120 saat eğitim görürken silahsız özel güvenlik sertifikası almak isteyenler ise 100 saatlik eğitim görerek sınava katılırlar. Özel güvenlik adaylarının eğitimlerinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından belirlenen özel güvenlik sınav takvimi doğrultusunda sınava tabi tutulurlar. Sınavı başarı ile tamamlayan özel güvenlikler kurumumuzdan sertifikalarını alabilirler. Özel güvenlik sertifikasını alan bir özel güvenlik her 5 yılda bir defa sertifikasını yenilemek zorundadır. Buna da silahlı veya silahsız yenileme eğitimi denir.

Özel Güvenlik Kursuna Katılmak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Silahlılar için Gerekli Evraklar

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Diploma veya Öğrenci Belgesi 4 Adet Vesikalık Fotoğraf İkametgah (E-devletten veya muhtardan) Sağlık Raporu – Heyet Raporu (Devlet hastanesinden alınması zorunludur. Üzerinde KBB, Ortopedi, Nöroloji, Psikiyatri ve Göz doktorlarının kaşesi, baş hekim onayı ve rapor üzerinde mutlaka “Silahlı Özel Güvenlik Olur” ibaresi yer almalıdır.)

Not: Dilerseniz kurumumuza sadece nüfus cüzdanı fotokopiniz ile gelerek yerinizi ayırttırabilir ve ön kayıt olabilirsiniz. Böylece herkesten önce yerinizi ayırmış ve ön kaydınızı yaptırmış olursunuz.

Silahsızlar için Gerekli Evraklar

Silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için kursumuza kayıt olurken getirmeniz gereken bazı evraklar vardır. Bu evraklar şu şekildedir;

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Diploma veya Öğrenci Belgesi 4 Adet Vesikalık Fotoğraf İkametgâh (E-devletten veya muhtardan) Sağlık Raporu – Heyet Raporu (Özel hastane veya polikliniklerden alınabilen, KBB, Ortopedi, Nöroloji, Psikiyatri ve Göz doktorlarının kaşesi, başhekim onayı ve rapor üzerinde mutlaka “Silahsız Özel Güvenlik Olur” ibaresi yer almalıdır.)