Özlük haklarını iyileştirmek amacıyla Koruma ve güvenlik memurları 11 Haziran 2024 tarihinde saat 21.00'de bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlik, memurların özverili çalışmalarını teşvik etmek, motivasyonlarını artırmak ve toplumda güvenlik bilincini pekiştirmek amacıyla organize edilecek. vdcasino Etkinlikte, koruma ve güvenlik memurlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, örneğin üniformalarda "özel güvenlik" ibaresinin kaldırılması ve unvanının "koruma ve güvenlik personeli" olarak tanınması gibi konularda bilgilendirme yapılacak. TALEPLERİ ŞÖYLE • Kıyafetlerdeki "özel güvenlik" ibaresinin kaldırılması ve özel olarak planlanan kıyafetlerin uygulanması. • Toplu sözleşmede olan +8 baz puan sorununun çözülmesi. • Özel Güvenlik Görevlisi yönetmeliği yerine Koruma ve Güvenlik yönetmeliğinin oluşturulması ve eksikliklerin giderilmesi. • Nöbet noktalarının İş Sağlığı ve Güvenliği'ne (İSG) uygun hale getirilmesi. • Mobbing komisyonlarının kurulması. • Vardiya sisteminden dolayı ortaya çıkan yol ve yemek sorununun çözülmesi. • İşçinin memur veya sözleşmeli personele amirlik yapmaması. • 5 yılda bir kimlik yenileme zorunluluğu ve ücretin kurumlar tarafından karşılanmaması sorunu. • Koruma Güvenlik Görevlisi'nin haftalık 40 saati aşan süreler için kanunda belirtildiği gibi izin verilmesi. • Resmi ve dini bayramlarda çalıştırılıp karşılığında izin verilmemesi. • Kurum tarafından verilen üniformaların insanlık onuruna yakışır ve İSG'ye uygun olması. • Koruma Güvenlik Görevlisinin talebi doğrultusunda 10 yılını tamamlayanların Genel İdari Hizmetler (GİH) sınıfında bulunan unvanlardan birine (büro personeli vb.) geçebilmesi. • İşçilerde olduğu gibi koruma güvenlik personeline gece tazminatı verilmesi. • Sakal serbestiyetinin kurum inisiyatifine bırakılmaması. • Mola ve yemek molası saatlerinin kullandırılmamasına rağmen bu sürelerin çalışma saatlerinden sayılmaması. • 3600 ek göstergeden tüm idari personel ile birlikte lisans ve önlisans mezunu koruma ve güvenlik memurlarının da faydalanması. 720 p film izle • Gece nöbetlerinde yemek imkanı sağlanması; sağlanamadığı durumlarda nakdi yardım yapılması. • XRAY cihazlarından dolayı radyasyona maruz kalan personele yıpranma payı tazminatı verilmesi ve koruma ve güvenlik hizmet sınıfı kapsamında kabul edilmesi. • 5188 sayılı kanunun yeniden düzenlenip eksikliklerin giderilmesi. • Koruma ve güvenlik kimlikleri yenilenmediğinde veya herhangi bir sebeple iptal olduğunda sözleşmeli veya kadrolu memur olarak başka bir unvanda kamu hizmetine devam ettirilmesi. • Silahlı görev yapılan kurumlarda koruma güvenlik memurlarına vergiden muaf taşıma ruhsatı hakkı verilmesi ve personelin kendi beylik tabancası ile çalışabilmesi imkanı sağlanması. X Platformu Hesabı: @kamukorumaguv