2023-2024 YILI KAMU KESİMİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ kapsamında işçi kesimi zam oran teklifini hükümete sundu.İşçi sendikaları ilk altı ay için %45 zam isterken, aylık brüt çıplak ücretleri 15 bin TL'nin altında olan işçiler için aylık ücretlerini 15 Bin TL'ye çekilmesini talep etti.Sendikaların zam oranına hükümetin nasıl cevap vereceği ise binlerce işçi tarafından merak ediliyor.Kamu İşçileri İçin Kritik Hafta Sendikaların Teklifi Değerlendirilecek.Kamu işçi sendikaları işçi adına %45 Zam istemiş gözler hükümete çevrildi.

 

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ORTAK TEKLİFİ

 

  1. TABAN ÜCRET

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 15.000 TL’nin altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 15.000 TL’ye çekilmiştir.

  1. REFAH PAYI

İşçilerin ücretleri birinci fıkradaki taban ücrete çekildikten sonra bütün ücretlere %15 (On beş) oranında refah payı ilave edilecektir.

III.        ÜCRET ZAMLARI

  1. a)Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin ücretleri (I) fıkradaki taban ücrete çekildikten ve (II) fıkradaki refah payı ilave edildikten sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci altı ay için yüzde 45 (kırkbeş) oranında zam yapılacaktır.