"

İST-GÜVEN bünyesinde çalışan özel güvenlik görevlileri dün itibarı ile HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı ÖZ-GÜVENSEN Sendikasına üye olmaya başladı.

İST-GÜVEN Bünyesinde yaklaşık 10 Bin üzerinde özel güvenlik görevlisi çalışmaktadır.19.iş kolunda yer alan özel güvenlik işçileri toplu iş sözleşmesi yapabilmek için HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı ÖZ-GÜVENSEN Sendikasını tercih etti.İST-GÜVEN İ.B.B iştiraki ile kurulan İ.B.B Bünyesinde yer alan işletmelerin özel güvenlik hizmeti yapmaktadır.696 KHK Sonrası İ.B.B bünyesinde çalışan taşeron işçiler İST-GÜVEN şiketinin bünyesine alınmıştı.Yaklaşık 5 Bin üzerinde özel güvenlik işçisi bağlı bulundukları sendikalardan istifa ederek ÖZ-GÜVEN-SEN Sendikasına geçiş yaptı.