ANKARA (İGFA Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ″Bölgesel İşbirliği ve İstikrarın Güçlendirilmesinde Türkiye'nin Merkezi Rolü″ kitabı yayımlandı.

Türkiye'nin, barışın tesisine ve çatışmaların sonlandırılmasına yönelik merkezi, çok yönlü ve istikrarlaştırıcı rolünün anlatıldığı kitapta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, girişimci ve insani dış politikası sayesinde uluslararası barışın ve huzurun tesisine yönelik gerçekleştirdiği girişimler yer alıyor.

Türkiye'nin ″girişimci ve insani diplomasi″ yaklaşımının beş bölümde anlatıldığı kitabın birinci bölümünde, Türkiye'nin bölgesel çatışmaların sona erdirilmesine yönelik barışın tesisi çabaları kapsamında Rusya-Ukrayna savaşının diplomatik yollarla sona erdirilmesine yönelik girişimleri, Rusya ve Ukrayna makamlarının Türkiye'de bir araya getirildiği toplantılar ile savaşın sona erdirilmesine yönelik oynadığı kilit role yer veriliyor.

İkinci bölümde Türkiye'nin, dünyadaki birçok ülkeyi olumsuz etkileyen krizlerin barışçıl yollarla çözülmesine yönelik ara buluculuk çabaları kapsamında Karadeniz'den Ukrayna tahılının emniyetli şekilde geçmesi için Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi'nin imzalanması sürecindeki rolü ele alınıyor.

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesinin anlatıldığı üçüncü bölümde, terör örgütlerinin konuşlandığı Suriye'de barışın sağlanması ve otorite boşluğundan yararlanan terör örgütlerinin bölge ülkelerine tehdit oluşturmasının engellenmesi çabaları aktarılıyor.

Dördüncü bölümde, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde ikili ve çok yönlü gerilimlerin azaltılması konusunda oynadığı merkezi role değinilerek, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan, hakkaniyet temeline dayalı haklarını korurken aynı zamanda komşu ülkelerle çatışmasızlık ortamını koruyabilmesindeki başarısı üzerinde duruluyor.

Son bölümde ise Türkiye'nin bölgesel iş birliği süreçlerine yaptığı çok yönlü katkı, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi girişimleri, Bakü ve Türkiye arasında doğrudan ulaşımın sağlanmasına yönelik çabalar ve eski çatışma bölgelerinin ticarete yeniden açılması konuları işleniyor.