Mersin Mezitli ilçesinde yaşanan terör olayının ardından güvenlik tedbirleri attırılmaya başlandı.İçişleri Bakanlığı 81 İle Resmi Yazı Göndererek Özel Güvenlik Tedbirlerinin Attırılması Talebinde Bulundu.

 

81 İle Gönderilen Resmi Yazıda;

DAĞITIM YERLERİNE 
İlgi : Bakanlığımızın 27.09.2022 tarihli ve E-23635644-249-38295 sayılı emir yazısı. 
İlgide kayıtlı emir yazıda, terör ve teröristle mücadelede yürütülen faaliyetler kapsamında, başta şehir merkezleri olmak üzere sansasyonel nitelikte terör saldırılarının olabileceği değerlendirildiğinden, planlanan/alınan güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkartılması, terör örgütlerinin, yoğunlukla güvenlik birimlerimize olmak üzere kamu çalışanlarına, vatandaşlarımıza yönelik eylem arayışlarına karşı konulması, terör saldırılarının önüne geçilebilmesi ve güvenliğin etkinliğinin attırılması amacıyla Başkanlığımızın görev alanına giren ve aşağıda özetlenen konu başlıklarında gerekli çalışmaların yapılması bildirilmiştir. 

1.    Mersin Mezitli'de Polisevine yapılan terör saldırısının analiz edilerek kamu kurum/kuruluşlara ait koruma/sabit noktalara yönelik alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi,
2.    Personel ve ziyaretçilerin giriş/çıkışlarında mutlak süratte x-ray, el detektörü ve diğer yöntemler ile üst ve eşya araması yapılmasının sağlanması,
3.    Özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarındaki duyarlılıklarının en üst seviyesine çıkartılmasına yönelik denetimlerin yoğunlaştırılması ve bilgilendirici faaliyetlerde bulunulması,
4.    Özellikle üniversitelerde karşıt görüşlü öğrenciler arasında meydana gelebilecek olayları önlemeye yönelik alınacak tedbirlerin gözden geçirilerek üniversitelerdeki özel güvenlik görevlilerinin konuya hassasiyet göstermelerinin sağlanması,

Yukarıda belirtilen konu başlıklarının sıralı/sorumlu amirler tarafından hassasiyetle takip edilerek

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında;Bilgilerini ve gereğini rica ederim.