Güvenlik-İş sendikası , 2 yıldır toplu iş sözleşemesi yapamayan Vakıfbank PYS Güvenlik A.Ş ' de çalışan özel güvenlik görevlilerinin mağduriyetini DİSK-GÜVENLİK SEN olduğunu iddia ederek, düşmanca saldırıyor açıklamasında bulundu. Bildiğiniz üzere Vakıfbank’ın güvenlik hizmeti yine kendi iştiraki olan PYS Güvenlik AŞ unvanlı şirket tarafından sağlanmaktadır. Sendikamız ise bu şirket bünyesinde örgütlenmiş ve söz konusu şirkette çoğunluk sağlayarak ülke genelinde ilk defa bir bankada Özel Güvenlik Görevlileri adına TİS imzalanmıştır. Ancak yeni dönem TİS sürecindeDİSK’e bağlı Güvenliksen, sendikamızın bin bir türlü çaba ile örgütlü olduğu işyerine saldırmış, TİS kapsamında olan VAKIFBANK çalışanlarını sendikamızdan koparmak istemiş ve üyelerimizi sendikadan istifa ettirerek, kendi sendikalarına üye kaydetmeye yeltenmiştir. Bu uğurda her türlü yöntemi denemiş, çalışanları yoğun bir dezenformasyona uğratmıştır, akla hayale gelmeyen iftiraları kullanmıştır.  Bütün  bu girişimlere rağmen, VAKIFBANK özel güvenlik görevlileri  sendikamız tercih etmiş,  Toplu İş Sözleşmesi imzalamak için yasanın aradığı çoğunluğun sendikamızda olduğu Çalışma Bakanlığınca da tescil edilmiştir.  Tam da bu noktada DİSK’e bağlı Güvenliksen,  alanlarda meydanlarda sürekli şikayet ettiği 1980 darbe yasalarının arkasına sığınarak,  hiç bir haklı gerekçesi olmamasına rağmen, yetki tespitine itiraz etmiş ve süreci yargıya taşımıştır.  Söz konusu bu itirazın, sonucu değiştirmeyeceğini, üyeliklerin ve üyelikten çekilmelerin e devlet üzerinden dijital ortamda gerçekleştiği, yapılan itirazın sadece süreci uzatacağı, bu  sürecin uzamasının ise çalışanlara ciddi hak kayıpları yaşatacağı defalarca dile getirilmiştir. Öyle ki bizzat Genel Başkanımız tarafından Disk Genel Başkanına mektup yazılmış ve esas olarak işçilere zarar veren bu sürecin derhal durdurulması, yapılan itirazın geri çekilmesi talep edilmiştir. Hatta konfederasyonumuz Türk İş  aracılığı ile DİSK Yöneticileri görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir.  Bakanlık toplu sözleşeme yapma yetkisinin sendikamızda olduğunu tespit etmiştir. Yapılan yargılama sonucunda  İSTANBUL 4. IS MAHKEMESİ,  bakanlığını tespitini teyit etmiştir. Bizler bu noktadan sonra çalışanların daha fazla zarar görmemesi adına,  itirazın geri çekilmesini beklerken,  Güvenliksen düşmanca tavırlarına devam etmiş, yerel mahkeme kararını da istinaf taşınmıştır.  21.03.2024 tarihinde; BÖLGE ADLIYE MAHKEMESI 25. HUKUK DAIRESI 2024/413 esas ve: 2024/282  karar  sayılı ilamı ile sendikamızın yetkili sendika olduğunu bir kez daha tescil etmiştir.    Bu  düşmanca tavrın burada son bulacağını  beklerken, Güvenliksen  bu kez de Bölge İstinaf Mahkemesi  Kararını  Yargıtay’a taşımıştır.  Bu anlamsız ısrar ve itirazlar nedeniyle;   VAKIFBANK Özel Güvenlik Görevlileri 31.08.2022 tarihinden beri TİS korumasından mahrum  bırakılmıştır.  Bu işyerindeki Özel Güvenlik Görevlileri iki yıldır toplu iş sözleşmesi  ve sendikal güvencenin kapsamı dışındadır. Ücretleri, sosyal hakları eriyip, günden güne eriyip yok olmuştur. Ağır ekonomik koşullar altında, bu yapılanlar  çalışanlara ihanet etmekten başka bir şey değildir.   İşçilerden   intikam almaya çalışanlar,  ayak oyunları ile işyerinde tutunmaya çalışanlar,  elbet bunun hesabını hukuk önünde verecektir. Vakıfbank çalışanları için bıçak kemiğe dayanmış durumdadır. Bizler son kez  Güvenliksen’i uyarıyor ve yöneticilerini aklı selim davranmaya davet ediyoruz. Yapılanlar sadece işçiye zarar vermektedir. Bizim derdimiz ise sadece çalışanların mağduriyetini gidermektir. Yapılan bunca ayak oyunu, bunca itiraz sonucu değiştirmeyecektir.  Dileğimiz ve temennimiz  yarın çok geç olmadan, bu düşmanca saldırılardan vazgeçilmesi ve  toplu iş sözleşmesi sürecinin önünün açılmasıdır.  Tüm üyelerimize duyurulur.  Saygılarımızla...