" Bilindiği üzere İZSU Çalışanları bağlı bulunduğu Güvenlik-İŞ Sendikasından yüksek aidat ve sendikanın vurdum duymaz tavırlarından dolayı istifa etmişti.İstifa eden özel güvenlik görevlileri DİSK Konfederasyonuʹna bağlı Güvenlik-Sen Sendikasında bir araya geldi. DİSK Güvenlik-Sen Genel Başkanı Serdar Aslan, İZSU’da çalışan ve Güvenlik-İş’ten ayrılarak kendi sendikalarına üye olan personel ile bir araya geldi. Serdar Aslan, yaptığı açıklamada, güvenlik personelinin yaşadığı sorunlara değinerek şunları söyledi: “Yetkiyi işçi alır, işçi verir. Burada hepimiz taşeron olarak çalışan güvencesiz işçiyiz. Siz örgütlenmeyi istediğiniz sürece bizler varız. Sorun sendikaya üye olup olmama meselesi değil. Haksızlığa uğrayan tüm özel güvenlik işçilerinin yanındayız. Sahipsizlik var ama temel sorun güvencesiz ve esnek çalışmanın getirdiği sorunlar. İşyerlerindeki iş cinayetleri, güvenlik elemanlarının nöbet tuttukları kulübelerin yetersizliği gibi birçok ortak sıkıntı var.”Biz sıkıntıların çözümünün arayışı içerisindeyiz. Bugün en önemli sorun ise sendikaların özel güvenlik sektörüne ciddi anlamda ne kattıklarıdır.Düşük zam ücretlerine karşı alınan yüksek oranda aidatlar sendikalı işçilere katkıdan ziyade zarar sağlamaktadır.İşçiye 3 Lira zam alıp 5 Lira aidat ücreti almak gerçek manada sendikacılık değildir. Sendika işçiden alan değil devamlı katkı sağlayan kurumlar olmalıdır. 19.İş kolunda kurulan sendikalar arasında Yüzde 1 oranını ile en düşük aidat alan sendikayız.Ben şahsım olarak maaş bodromu sendikaya astım isteyen üyemiz gelip şeffaf bir şekilde tüm hesaplarımızı kontrol edebilir.Bizim kapımız her zaman açık ve her zamanda açık kalacaktır.İşçinin alın terini korumak bizim asil görevimizdir.Bizler üyelerimizden aldığımız aidatları üyelerimize tekrar kazandırmadıktan sonra sendikacılığımızın bir anlamı kalmadığını düşünüyoruz.Bazı sendikalar gereksiz harcamalar yaparak üyelerden gelen aidatları kendi menfaatlerinde kullanmakta hatta burokratlara süs eşyası dağıtarak akşama kadar sosyal medyada görüştüklerini yazmaktadır.Arkadaş sen kimin parası ile süs eşyası alıp dağıtıyorsun dağıtacak bişeyler üyelerine dağıt. Bizlerin amacı sendikacılıktan kar edip ceplerimizi doldurmak,lüks makam araçları ile gezmek yüksek maaş alıp sendika ağacılığı yapmak değildir.Yukarıda da belirttiğim gibi toplu iş sözleşmelerinde teknik şartnamaye müdahil olarak üyelerimizin çalışma şartlarını yerinde tespit etmek,sorunlarını yakından takip etmek en asil görevimizidir.Bunu birkaç kurumda uyguladık ve bunu geniş bir alana yaymak için sendika olarak elimizden geleni yapacağız. Bir örnek vermek gerekirse bir kurumumuzda 3 yıllık ihale karşılığında sadece bir defaya mahsus elbise istihakını bizler teknik şartnamaye müdahil olarak yılda bir sefer verilmesini,İSG Kapsamında devriyelerde gereken can güvenliğini düşünerekten verilmeyen ekipmanların temin edilmesini sağlayarak, üyelerimizin çalışmak istedikleri vardiya planlarını uygulatmaya başladık.Özel güvenlk sektöründe sendikacılığı geniş anlamda tutmak gerekmektedir.Yüksek hakem heyetinden çıkan düşük zam ücretleri sendikaların ciddi anlamda başarısı olarak kabul etmememiz mümkün değildir. 5188 sayılı kanunda ciddi anlamda değişiklerin yapılması,her meslek grubu gibi özel güvenlik görevlilerininde özlük hakları ve yetkilerinin yer aldığı sadece bir yasaya tabi olması gereklidir. Yeni dönem aynı zamanda işçinin sadece sendikasında üye olduğu değil aynı zamanda sendikanın bir parçası olması yönünde komite ve konseyleri kuruyoruz. İşçi sürecin bir parçası olacaktır Bu nedenle işçilerin daha sağlıklı ortamlarda çalışması için yeni dönemde ciddi adımlar atmayı planlayan sendika, yol haritasını belirledi. Serdar Aslan; “Bu dönem, toplu sözleşmelerin dışında, teknik şartnamelere müdahale etmek için çalışacağız. Yetki sürecinde olduğumuz işyerlerinde, yeni dönem için hazırlanan sözleşmelerin teknik şartnamelerine müdahil olmayı planlıyoruz” dedi. 3 vardiya sisteminin, çalışanları çok yıprattığını dile getiren Serdar Aslan, bu koşulları düzeltmek için çalışacaklarının mesajını verdi. Başkan Aslan, şunları söyledi: “İşçi hakları için yoğun bir mücadele içerisine gireceğiz. Kadın emeği öne çıkacak. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yoğun çaba göstereceğiz dedi.