Haber
Giriş Tarihi : 23-09-2021 19:50   Güncelleme : 23-09-2021 20:22

Yeni Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesi Kimlik Kartı İptalleri İle İlgili Düzenleme Geldi

Kimlik iptallerinde 1 Ocak 2017 de yayınlana 680 sayılı KHK ya göre bir yıl üstü alınan HAGB kararıda olsa kimlikler iptal ediliyordu

Yeni Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesi Kimlik Kartı İptalleri İle İlgili Düzenleme Geldi

Kimlik iptallerinde 1 Ocak 2017 de yayınlana 680 sayılı KHK ya göre bir yıl üstü alınan HAGB kararıda olsa kimlikler iptal ediliyordu.Yayınlanan karar göre: 1 Ocak 2017 öncesi işlenmesi durumda ise kimlik iptali yapılmayacaktır.22 Eylül tarihinde itibaren yayınlanan Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesine göre en çok merak edilen Özel Güvenlik Kimlik Kartları iptali ile ilişkin bir kıstas belirlendi.Daha önce bilindiği gibi 680 Sayılık KHK ile yayımlanan 1 Yıl ve üstü Hapis cezası alan ve bu cezası HAGB (Hükmün Geri Bırakılmış) olsa bile özel güvenlik kimlik kartları iptal edilmekteydi.Burada 680 KHK'nin yayınlanmış olduğu 02 Ocak 2017 tarihinden itibaren Özel Güvenlik Kimlik Kartları şuçun işlendiği tarihe bakılmaksızın bugüne kadar işlenen şuçlarda da dahil edilmişti.

22 Eylül tarihinde itibaren yayınlanan Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesine göre düzenleme getirilerek özel güvenlik kimlik kartı iptallerinde 02 Ocak 2017 öncesi ve sonrası olmak üzere ayrıldı.Suç tarihi 02 Ocak 2017 olanlar için kimlik kartları iptal edilmesi,02 Ocak 2017 tarihinden sonra işlenen şuçlar için 680 KHK'nın uygulanması yönünde düzenleme getirilmiştir.2017 yılı öncesi işlemiş olduğu bir şuçtan dolayı 1 yıl ve üstü hapis cezası alan ve TCK m.53/1 dışında kalan (Affa uğramış olsa bile;Aşağıdaki şuçlar hariç şuçlardan yargılanmış olup kimlik kartları iptal edilen özel güvenlik görevlileri yeniden başvuru yaparak özel güvenlik kimlik kartlarının yeniden değerlendirilmesi talep edebilir.

1)Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.”)