Haber
Giriş Tarihi : 16-12-2021 20:50   Güncelleme : 16-12-2021 20:50

Yeni Asgari Ücret Zammı Kamu İşyerlerinde Uygulanacak Mı?

Milyonlarca işçinin beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonunda görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine 16.12.2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından asgari ücret açıklanmış ve 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında 2022 yılı asgari ücret net 4.253,00 TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte asgari ücrette gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırıldığı da ayrıca açıklanmıştır.

Yeni Asgari Ücret Zammı Kamu İşyerlerinde Uygulanacak Mı?

2022 yılı Asgari Ücreti Ne Kadar?

Milyonlarca işçinin beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonunda görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine 16.12.2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından asgari ücret açıklanmış ve 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında 2022 yılı asgari ücret net 4.253,00 TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte asgari ücrette gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırıldığı da ayrıca açıklanmıştır.

Söz konusu açıklama sonrası kamuda çalışan işçilerin ücretlerinin nasıl etkileneceği konusunu siz değerli takipçilerimiz için uzmanına sorduk.

2022 yılı asgari ücret ve kamudaki işçilere etkisiyle ilgili sitemize açıklamada bulunan İş ve Sendikalar Hukuku Uzmanı Av. Hüseyin KAYA;

Öncelikle yeni asgari ücretin tüm çalışma hayatına hayırlı olmasını temenni ederim. Yapılan yüzde 50 oranında zam ile tamamen olmasa da işçi kardeşlerimizin beklentisi büyük ölçüde karşılanmaya çalışılmıştır.

            Asgari ücret, brüt olarak tespit edilmekte ve kanuni kesintiler yapıldıktan sonra kalan miktar işçiye ödenmektedir.

            Asgari ücret kamu düzeni ile ilgili olup, işçilere Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen miktarın altında bir ücretin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 31/05/2006 tarih, E.2006/10-307, K. 2006/337 sayılı kararı da bu yöndedir.

            Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 12 nic maddesinde de işçilere, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemeyeceği, iş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamayacağı, işverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamayacağı hükmü öngörülmüştür.

            Buna göre kamuda çalışan işçiler de; 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinden olan Asgari Ücret Yönetmeliği’ne tabi olduklarından 2022 yılı için belirlenen yeni asgari ücret kamuda çalışan işçiler için de uygulanması gerekmektedir.

            Ücreti asgari ücretin altında kalan kamu işçilerinin ücretlerinin asgari ücret seviyesine çekilip üzerine varsa bireysel veya toplu iş sözleşmesiyle sağlanan ayrıca zamların ve sosyal yardımların uygulanması gerekmektedir.

           Burada uyuşmazlık konusu asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olma durumunda çıkma ihtimali bulunmakta olup zira kamuda çalışan ve asgari ücretin oransal fazlasıyla maaş alan veya asgari ücretin üzerinde toplu iş sözleşmesi farkı alan işçilerin de ücretlerinin gelir vergisinden muaf olup olmayacağı veya muaf olacaksa asgari ücreti karşılayan kısım kadar mı muaf olacağı ise şimdilik belirsiz durumdadır.

            İlerleyen günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu konuya ilişkin net bir açıklama yapması gerekmektedir. Aksi takdirde kurumlar ve işverenler tarafından işçilerimizin aleyhine sonuçlar doğurabilecek uygulamalar yapılabileceği de imkan dahilindedir.

Sağlık Bakanlığında 696 sayılı KHK kapsamında çalışan işçilerin durumu nasıl olacaktır?

          Sağlık Bakanlığında çalışan ve 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılan işçilere uygulanmakta olan Toplu İş Sözleşmesinin 2 nci yıl ilk 6 ay ücret zammı kısmında

**01.01.2022 tarihinde işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin 31.12.2021 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere** hükmü düzenlenmiş olup söz konusu düzenleme kendi içerisinde işçi aleyhine sonuç doğurabilecek birçok ihtimal barındırmaktadır. Zira 01.01.2022 tarihinde alınmakta olan ücrete zam ile 31.12.2021 tarihindeki ücrete zam aynı anlama gelmemektedir.

            Ayrıca asgari ücretin üzerine toplu iş sözleşmesiyle sağlanan hakların gelir vergisinden istisna tutulup tutulmayacağı da şu anda belirsiz görünmektedir. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde gündeme gelebilecek hususlar hakkında ayrıntılı bir görüş yazısını da çalışma hayatıyla paylaşacağız

         Temennimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yukarıda bizler gibi dile getirilen ihtimallerin en geniş kapsamda belirlenerek uygulamaya yön verecek çözümcü ve işçinin haklarını gasp etmeyen bir düzenleme yapılmasıdır.

           Yeni asgari ücretin tüm çalışma hayatına hayırlı uğurlu olmasını ve yeni dönemde işçinin ücretini azaltıcı tüm uygulamalara son verilmesini dilerim.” Dedi

AdminAdmin