Haber
Giriş Tarihi : 25-12-2018 22:31

Uzmanına Sorduk,Kadrolu İşçiler Ücret Zammından Faydalanacakmı?

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Başhukuk Müşaviri ve Atabay Hukuk Bürosunun kurucusu olan Av.Levent Atabay ile yapmış olduğumuz görüşme sonrası asgari ücret artışından 696 KHK İle kadroya geçirilen işçilerin asgari ücrete yapılan artışdan yararlanıp yararlanmayacağı hususunda hukuki görüşlerini belirtti.

Uzmanına Sorduk,Kadrolu İşçiler Ücret Zammından Faydalanacakmı?

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Başhukuk Müşaviri ve Atabay Hukuk Bürosunun kurucusu olan Av.Levent Atabay ile yapmış olduğumuz görüşme sonrası asgari ücret artışından 696 KHK İle kadroya geçirilen işçilerin asgari ücrete yapılan artışdan yararlanıp yararlanmayacağı hususunda hukuki görüşlerini belirtti.

Av.Levent Atabay Özel Güvenlik Haber Sitemize Yapmış Olduğu Açıklamada;

Bazı haber sitelerinde yayınlanan; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görüş yazısı çalışanların kafalarını iyice karıştırmıştır. 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçen işçilerin ücretlerinin belirlenmesinde asıl olan ücret; asgari ücret olup Bakanlığın burada kadroya geçen işçilerin ücretlerini belirleyici konumda değildir. Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından toplu iş sözleşmelerinin “ücret zamlarına” ilişkin yukarıdaki ibaresi yani yılbaşında uygulanacak zamların 31 Aralık tarihinde değil de 01 Ocak tarihinde alınan çıplak ücrete uygulanması usulü 2014 yılından beri değiştirilmeden devam etmektedir. Toplu iş sözleşmelerinin tamamında her yılın başında güncellenen asgari ücretin üzerine yani 1 Ocak itibariyle almakta oldukları ücrete 4 zam, eğer işçi “yüzde fazlası” alıyorsa asgari ücretin yüzde fazlası üzerine 4 zam eklenerek ödemeler yapılmış ve mevcut 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilere de bu şekilde ödemelerin yapılması gerekmektedir. 2014 yılından bugüne kadar gelen ücret zammı uygulaması bu yönde olup usul ve yasaya uygun olanı da bu uygulamadır. YHK’nın “ücret zamlarına” ilişkin maddesinin tarih ibareleri değişmeden bugün için de geçerliliğini korumakta olup bu açıdan ve yerleşik Yargıtay uygulamaları bakımından bakıldığında da ücret zamlarının 2019 yılı güncel asgari ücret üzerinden ve varsa asgari ücret fazlası ile üzerine 4 + 4 oranların eklenerek ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde; ILO ile belirlenen eşit işe eşit ücret bakımından kamu idareleri arasında ücret farklılıkları oluşacak ve bu durumda idareler aleyhine davalar açılması gündeme gelebilecektir.

Burada ayrıca önemli olan iş sözleşmelerinin nasıl yapıldığıdır, eğer iş sözleşmesinde asgari ücret veya belli bir yüzdesi yazılı ise asgari ücret artışından faydalanmaları gerekmektedir. Asgari ücret, her yıl asgari ücret tespit komisyonunca belirlenen ve işçilere ödenebilecek en az maaş tutarı olarak tanımlanabilecek bir ücret türüdür. Asgari ücret hem bir kanuni yükümlülük hem de işçinin asgari seviyede hayatını idame ettirebilmesi için önem arz etmektedir. Bu yüzden işçiye belirlenen miktarın altında ödeme yapılamaz. 696 KHK ile kadroya alınan işçiler asgari ücretin altında bir ücret ile karşılaşması hukuken mümkün değildir.

 

AdminAdmin