Özel Güvenlik
Giriş Tarihi : 04-05-2020 22:40   Güncelleme : 18-05-2021 20:24

Türkiye’nin En İyi Ceza Avukatı Kimdir? En İyi Ceza Avukatı Kimdir?

Türkiye’nin En İyi Ceza Avukatları Kimdir? En İyi popüler Ceza Avukatları Kimlerdir? Siz değerli OggHaber ziyaretçileri için derledik. Haber içeriğimizle yer alan popüler ceza avukatları sizler için araştırdık, gerekli olan detaylı bilgi haberimizde...

Türkiye’nin En İyi Ceza Avukatı Kimdir? En İyi Ceza Avukatı Kimdir?

Ceza Avukatı

Türkiyenin Önde gelen en iyi Ceza Avukatlarını genel olarak siz değerli ziyaretçilerimiz için derleyip haber içeriğimizde ulaşabileceğiniz yararlı bilgiler olarak sunuyoruz...

Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmakla birlikte ceza hukuku mevzuatı konusunda bilgisi, tecrübesi ve uzmanlığı olan avukattır.

En İyi Ceza Avukatı Olarak Bilinen Av.Hüseyin Kaya Kimdir?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden öğrenciyken devlet kadrosunda çalışmaya başlayan hem çalışıp hem de eğitimini tamamladıktan sonra uzun yıllardan beri Bakanlıklar kadrosunda çalışmış olan Av. Hüseyin Kaya, 2015 yılında kurum müşavirliğini bırakarak Atabay Hukuk Danışmanlık bünyesine katılmıştır.  Atabay Hukuk Danışmanlık'ta avukat olarak göreve başlayan Av.Hüseyin Kaya sırasıyla kıdemli avukat, yönetici avukat, 2020 yılında yönetici ortak, 2021 yılında ise Atabay&Kaya Hukuk Danışmanlık isim ortağı olmuştur. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İdare Hukuku, Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Sendika ve Dernekler Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında çalışmakta olup müvekkillerinin ihtiyaçlarına hizmet vermektedir.

en iyi ceza avukatı kimdir

Ceza avukatı, ceza hukuku alanında deneyimli bir hukukçu olarak, herhangi bir suçun işlendiği iddiasıyla başlatılan gözaltı, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde şüpheli veya sanığa ya da şikayetçi veya katılana hukuki destekte bulunur ve onları kollukta (polis veya jandarma), savcılıkta ve mahkemede temsil eder. Ceza avukatının görevi eğer şikayetçi veya katılan tarafında ise soruşturmanın etkin bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmak, delillerin toplanmasına ve değerlendirilmesine katkı sağlamak, bürokratik yazışma ve işlemleri hızlandırmak vede maddi gerçeğin aydınlanmasına katkı yaparak şüpheli veya sanığın gerçekten işlemiş olduğu suçtan dolayı hak ettiği yaptırımı almasını sağlamaktır.

Ceza Avukatı neden önemlidir?

avukatı şüpheli veya sanığın yanında ise, ceza avukatın görevi müvekkili olan şüpheliyi veya sanığı gerek gözaltı sürecinde, gerekse soruşturma aşamasında ve kovuşturma aşamasında temsil etmek, ifade verme işlemlerinde yanında olmak ve hukuki süreçler konusunda bilgilendirmek, isnat edilen suçlama ve muhtemel yaptırımlar konusunda aydınlatmak ve en önemlisi de savunmanın yapmak gibi görevleri yerine getirir. Bu sebeple ceza hukuku uzmanı bir avukata ihtiyaç duyulduğunda çevreden rastgele avukat aramak yerine ceza avukatı tavsiyesi almak ve ceza hukuku alanında uzmanlığı ve tecrübesi olan ceza avukatları arama sürecine girmek önemlidir. Ayrıca genel bir istatistik verilmesi mümkün olması halinde avukatların gerçekten çok az kısmının ceza hukuku alanında uzmanlaştığını söylememiz mümkündür.

Ceza Avukatının Tecrübesinin Önemi

En iyi ceza avukatı ile çalışmak isteyen bireyler bakımından avukatın tecrübesi son derece önemlidir. Her meslekte olduğu gibi kuşkusuz avukatlık mesleğinde de tecrübe gerçekten kritik bir öneme sahiptir. Bazı kanunlarda avukatlık mesleği bakımından tecrübe kriteri olarak belirlenmiş süre en az 5 yıldır. Bu sebeple  ancak avukatlık mesleğinde 5 yılı doladuran avukatlar, avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavına girebilmektedir. Yine aynı şekilde bir avukatın yanına stajyer alıp mesleği öğretmesi için de en az 5 sene tecrübeli bir avukat olması şartı aramıştır. Bu 5 yıl süresi şüphesiz tesadüfen belirlenmemiştir. Bir avukatın mezun olduktan sonra 1 yıl staj yapması ve ruhsatını aldığı tarihten itibaren en 5 yıl aralıksız avukatlık mesleği icra etmesi gerekir ki meslekte belli bir tecrübe noktasına gelebilmiş olsun. Kanunda bu anlamda bir süre belirtilmemekle beraber ceza hukuku gibi son derece hassas bir alanda bir avukatın kendisine gerçekten ceza avukat diyebilmesi için en az 10 senelik mesleki tecrübe gerektiğini düşünüyoruz.

Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Davaları

en iyi ceza avukatı nerde barış kalkanCeza Avukatı teriminin özel bir şekli olarak ifade edilen ağır ceza avukatı kavramı da Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davaları takip eden avukatları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Ağır Ceza Mahkemesi Türkiye’de en yüksek ceza mahkemesi statüsünde olup birisi başkan diğer ikisi ise üye olmak üzere üç kişilik heyet tarafından yönetilir. Bu mahkemelerin baktığı suç tipleri nitelik itibariyle nispeten daha ciddi görüldüğünden ve görev alanındaki suçların cezaları daha yüksek olduğundan, bu mahkemelerde yargılanan sanıklara hukuki güvence olması açısından kararı tek bir hakimin değil 3 hakimin vermesi uygun görülmüştür. Ağır Ceza Mahkemelerinin sorumluluk alanına giren ve ceza avukatı olanların savunma yaptığı suçların başlıcaları şunlardır: soykırım, insanlığa karşı suçlar, kasten öldürme, insan ticareti, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, yağma (gasp), nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas, parada sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet, örgütlü suçlar, uyuşturucu imal ile ticareti suçu. Ağır ceza avukatları bu tür suçlara bakan ağır ceza mahkemelerinde avukatlık yada müdafilik görevi yapar.

İyi Ceza Avukatı Arama

Avukatların cüzi bir kısmı ceza hukuku alanında deneyimli olduğundan ceza soruşturması ve ceza davası için gerçek anlamda ceza avukatı olan iyi bir avukat bulunması önemlidir. Küçük şehirlerin aksine ceza avukatı aramak İstanbul gibi büyük şehirlerde daha da kolaydır. Burada dikkat edilmesi gereken aslında pek tecrübeli bir İstanbul ceza avukatı ile çalışılmasıdır. Kuşkusuz avukatın tecrübeli olanı her zaman makbuldür. Hele hele konu ceza hukuku gibi hassas bir alansa yukarıda ifade edildiği gibi avukatın minimum 10 sene tecrübeli olması genel olarak tavsiye edilmektedir. Fakat internette 1-2 senelik avukatların bile yanıltıcı şekilde internet sitelerine “en iyi ceza avukatı” veya “ünlü ceza avukatı” gibi tanıtm yazıları yazdığı görülmektedir. Bu sebeple ceza avukatları seçiminde avukatın mutlaka CV’snin görülmesi hangi fakülteden ne zaman mezun olduğuna ne tür hukuki çalışmalar yaptığına bakılması uygun olacaktır.