Sendikal
Giriş Tarihi : 18-08-2020 09:01   Güncelleme : 18-08-2020 09:05

Türk-İş ile Hak-İş, kamuda kadroya geçirilen işçiler konusunda ters düştü

Kamuda taşerondan kadroya geçirilen işçilerin eski işkollarında devam etmesi talebi, iki büyük sendikayı karşı karşıya getirdi. Türk-İş, Hak-İş’in gündeme getirdiği bu talebin gerçekleşmesi halinde sendikal düzenin altüst olacağını ve çoklu sendika sorununun kavga yaratacağını açıkladı.

Türk-İş ile Hak-İş, kamuda kadroya geçirilen işçiler konusunda ters düştü

Cumhuriyet Gazetesinden Mustafa Çakır 696 KHK ile kadro geçirilen işçilerin sendikal durumunu kalame aldı

Kamuda taşerondan kadroya geçirilen işçilerin eski işkollarında devam etmesi talebi, iki büyük sendikayı karşı karşıya getirdi. Türk-İş, Hak-İş’in gündeme getirdiği bu talebin gerçekleşmesi halinde sendikal düzenin altüst olacağını ve çoklu sendika sorununun kavga yaratacağını açıkladı.

Belediyelerde şirketlere, kamuda ise kadroya geçirilen 1 milyona yakın taşeron işçiyle ilgili geçiş sürecinin sonuna gelindi. Bu işçiler artık Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’na göre yeni işkollarına geçiyor. Yasada, “bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işlerin de asıl işin girdiği işkolunda sayılacağı” hükmü yer alıyor. Belediyelerdeki işçiler geçişte hiçbir sorun yaşanmadı.

Ancak kamuda kadroya geçirilen taşeron işçilerin işkolları konusunda Hakİş, eski sistemin devam etmesi konusunda bastırıyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), istisnai düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi yönünde birtakım girişimler olduğuna işaret ederek bağlı sendikalarını konu hakkında uyardı.

Daha önce bu konuda Cumhurbaşkanlığı’na da yazı gönderildiğini bildiren Türk-İş, yardımcı işlerde çalışanların da asıl işin yapıldığı işkolu bünyesindeki sendikada yer almaları gerektiğini savunuyor.

ÇEKİŞME KAVGAYA DÖNÜŞÜR

Türk-İş, işçilerin taşeronda iken bağlı oldukları işkolları ve sendikalarda aynen devam etmelerinin yaratacağı sakıncaları da şöyle sıralıyor:

- Ülkemizde 1947 yılından beri uygulanmakta olan işkoluna göre sendikalaşma modeline göre oluşan sendikal düzeni altüst edecek ve sendikalar arasındaki çekişmeleri kavgaya dönüştürecek.

- Bu uygulamada değişikliğe gidilmesi özel sektör için de olumsuz yönde bir emsal oluşturabilecek ve çoklu sendikanın yol açacağı rekabet şartları işyerindeki verimi ve iş barışını olumsuz etkileyecek.

- Bu istisna hükmün işyeri kavramını yok edip sanal işyerlerinin kurulmasını öngörmüş olması, işyerinin ölçüt alındığı yerleşmiş diğer iş hukuku kavramlarına da büyük zarar verecek.

- Bir işyerinde sadece bir toplu iş sözleşmesi olması kuralı ortadan kalkacağı için, aynı kamu işyerinde çalışma koşullarını düzenleyen birden çok toplu iş sözleşmesi söz konusu olabilecek.

- Bu durum işyerinde iş barışını bozacağı gibi, kamu kurum ve kuruluşları bakımından, birden fazla sendikayla muhatap olup birden fazla toplusözleşme bağıtlamak zorunda kalmaları sonucunu doğuracağı için, toplu pazarlık süreçlerini yönetilemez hale getirecek.

- Toplu iş sözleşmesi düzeninde eşitliğe aykırı sonuçlar doğurması da kaçınılmaz olacak.

KAYNAK:CUMHURİYET