Çalışma Dünyası
Giriş Tarihi : 04-03-2019 14:21

Taşerondan kadroya geçen çalışanlara iller arası değişiklik müjdesi

Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron olarak çalışırken 696 sayılı KHK ile kadroya geçen taşeron işçiler, mazeret tayinleri olup olmadığını araştırmaya başladı.

Taşerondan kadroya geçen çalışanlara iller arası değişiklik müjdesi

Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron olarak çalışırken 696 sayılı KHK ile kadroya geçen taşeron işçiler, mazeret tayinleri olup olmadığını araştırmaya başladı.  
Sabah Gazetesi 'nden Faruk Erdem, önceki gün kaleme aldığı yazısında, kadroya geçen taşeron işçilerin mazeret tayinleri hakkında detaylara yer verdi. Erdem yazdığı yazısında, mevzuata göre kadroya geçen taşeron işçilerin mazeret nedeniyle tayin hakkı olduğunu söyledi.  İller arasında yer değişikliği talebinde bulunacak sürekli işçinin aile birliğinin sağlanması sağlık ve diğer mazeret talepleri değerlendirilebilecek ve istediği ile geçişi sağlanabilecek.
Kadrolu kamu işçileri, öte yandan aynı il içinde ilçeler arasında nakil de yapabilecek. Kurumların bazı taşra teşkilatlarında ise işçiler, yine ilçeler arası yer değiştirme talebinde bulundu. 

Sürekli işçiler ayrıca aynı il içinde ilçeler arasında da nakil talebinde bulunabilecek. Bazı kamu kurumlarında özellikte taşrada ilçeler arasında yer değişikliği talebinde bulunmak isteyen sürekli işçilerin bu taleplerini dikkate alınmıyordu. Hizmet ihtiyacı çerçevesinde sürekli işçilerin ilçeler arasındaki yer değiştirme taleplerine de yapılacak düzenleme ile çözüm getirilmiş olacak. Sendikalar ile Aile, Çalışma ve sosyal hizmetler Bakanlığı bürokratlarının sürekli işçi pozisyonunda görev yapan işçilerin diğer sorunlarını çözüm bulmak amacıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Mevzuata göre söz konusu durum şu şekilde; "20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddenin beşinci fıkrasında; "Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir…" hükmü yer almakta. Bu hüküm ile sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerin çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilmekteler."