Çalışma Dünyası
Giriş Tarihi : 27-05-2019 01:49

Taşeron işçiler Devlete kâr ettirdi,KİT’ler yetkiyi kullanmıyorlar

900 bin taşeron işçinin kadroya alınması ile devletin kâr ettiğini kaydeden Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, 70 bin kişinin daha kadro beklediğini ifade etti.

Taşeron işçiler Devlete kâr ettirdi,KİT’ler yetkiyi kullanmıyorlar

70 bin civarında taşeron çalışanın kapsam dışında bırakılarak mağdur edildiğini belirten Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, KİT’lerde çalışanlar başta olmak üzere kapsam dışında bırakılan birçok farklı grup olduğunu söyledi. Öz, 4 Aralık 2017 tarihinden önce çalışanlar, joker işçiler, kiralık araç şoförleri, çağrı hizmetleri ve yemekhane hizmetlerinde çalışanların tüm şartları taşıdıkları halde kadroya geçirilmediğini ifade ederek bu kişilerin mahalli idarelerdeki mevzuattan kaynaklı kadroya alınmadığını belirtti. İhalelerin yaklaşık maliyetinin yüzde 70’inden fazlasının personel gideri olamayacağı hükmü nedeniyle çalışanların kadroya geçirilmemesinin devleti zarara uğrattığına değinen Öz, kapsam dışı kalan 70 bin kişinin kadroya bir an evvel geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

KİT’ler yetkiyi kullanmıyorlar

Hastanelerde HBYS, bilgi işlemci, laborant, tekniker, kimyager ve radyolog gibi işlerle sağlık sektöründe önemli bir karşılığı olan emekçilerin de asıl işin yapılmaması gerekçesi ile kapsam dışında bırakıldığına değinen Öz, kapsam dışı kalan tüm işçilerin esasında asıl işi yaptığını söyledi. KİT’lerde çalışan taşeronların kadro alabilmesi için çıkarılan kararnamenin kullanılmadığına da vurgu yapan Öz, KİT yöneticilerine emekçilerin kadroya alınması için tarih zorunluluğu getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Zamlar enflasyonun altında olmamalı

KİT’ler ve KİT dışındaki kurum ve kuruluşlarda taşeron firma emrinde çalışan emekçilerin yaşadıkları sorunlara da değinen Öz, “Kadro kapsamı dışında bırakılan emekçilerin ücret ve özlük hakları, maalesef aynı işi yaptıkları kadrolularla eşit düzeyde değildir. ‘Eşit işe eşit ücret’ verilmeli, bu çalışanların kadrolu işçilerle aynı haklara sahip olmaları gerekir. Ücret artışları enflasyonun altında olmayacak şekilde yapılmalıdır. Ayrıca, iş barışı açısından haftalık çalışma saatleri düşürülerek, yıpranma payları da verilmelidir” şeklinde vurguladı.

Toplum yararına çalışanlara kadro

Mağduriyetin giderilmesi, hakkaniyet ve adaletin tecellisi açısından, Toplum Yararına Projeler (TYP) kapsamında çalışan emekçilerin de sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmeleri gerektiğini kaydedin Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, şunları kaydetti: “TYP emekçileri asgari ücret karşılığında 3, 6 ve 9 aylığına geçici olarak çalıştırılmakta, arta kalan aylarda ücretsiz zorunlu izne çıkarılmaktadır. İşçiler çalışmadıkları aylarda geçimini sağlayamamakta; kiralarını ve faturalarını ödeyememektedirler. Bu sırada başka işte çalışsalar bu kez de askıda olan iş sözleşmesi feshedilmektedir. Aslında bir kısmı okullarda çalışan bu kişiler kalan zamanlarda okulların boya, badana, tadilat işlerinde çalışabilirler. Bu işçilerin çalışma sürelerinin 12 aya çıkarılması ve arkadaşların toplu sözleşme sistemine dahil edilmesi gerekiyor.”

Joker işçiye kadro yolu açıldı

Kadroya geçirilmeyen bir sendika üyesi çalışanın yargı yoluyla kadro hakkını elde ettiğine vurgu yapan Öz, “4 Aralık 2017 tarihinde fiili çalışması olmadığından dolayı kadroya geçiş başvurusu reddedilen bir temizlik personeliyle ilgili açmış olduğumuz iptal davasını haklı bulan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, ‘Yürütmeyi Durdurma’ kararı verdi. Bu kararla birlikte, 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmeyen yedek işçiye de kadro yolu açılmış oldu” ifadeleriyle duyurdu. 

milatgazetesi