Türkiye'nin En Güncel Özel Güvenlik Haber Portalı
HV
01 EKİM Pazar 08:59

Silahlı, silahsız kamuya KPSS şartı aranmadan güvenlik görevlisi alımı başladı.

Kamuya ve özel sektöre 1700 güvenlik görevlisi alımı yapılacak

gundem
Giriş Tarihi : 02-02-2023 08:15
Silahlı, silahsız kamuya KPSS şartı aranmadan  güvenlik görevlisi alımı başladı.

Kamu kurumlarına ve özel sektöre en az lise mezunu adaylar içerisinden silahlı ve silahsız koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. 

SİLAHLI VE SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

Silahlı ve silahlı güvenlik görevlisi kadrosunda istihdam edilmek üzere alınacak personellere aranan şartlar şu şekilde;

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

KAMUYA GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAK

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 21 güvenlik görevlisi alımı yapılacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 40 güvenlik görevlisi alımı yapılacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 10 güvenlik görevlisi alımı yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 54 güvenlik görevlisi alımı yapılacak

KAYNAK YURT GAZETESİ

AdminAdmin

YORUMLAR
ankara işçi ceza iş hukuku idari dava avukatı