Türkiye'nin En Güncel Özel Güvenlik Haber Portalı
HV
25 MART Cumartesi 11:06

Siirt Üniversitesi 6 Özel Güvenlik Alımı Yapacak

Bugün yayımlanan personel alım ilanına göre pek çok kadroda personel alımlarının gerçekleştirileceği açıklandı. Yapılan bu açıklama ile birlikte kadrolar ve bu kadrolara girilebilmek için gerekli olan genel ve özel şartlar da verildi.

gundem
Giriş Tarihi : 09-11-2022 08:31
Siirt Üniversitesi 6 Özel Güvenlik Alımı Yapacak

Bugün yayımlanan personel alım ilanına göre pek çok kadroda personel alımlarının gerçekleştirileceği açıklandı. Yapılan bu açıklama ile birlikte kadrolar ve bu kadrolara girilebilmek için gerekli olan genel ve özel şartlar da verildi. Siirt Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan bu alımlarda kadrolar şu şekilde verildi; 

ALIM YAPILACAK OLAN KADROLAR 

 • Veteriner Hekim = 1 kişi 
 • Bilgisayar Teknisyeni = 1 kişi 
 • Sağlık Teknikeri = 1 kişi
 • Elektrik Teknikeri = 1 kişi
 • Sıhhi Tesisat Teknikeri = 1 kişi
 • Laborant = 1 kişi
 • Büro Personeli = 1 kişi
 • Temizlik Görevlisi = 2 kişi 
 • Hayvan Bakıcı = 16 kişi 
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi = 6 kişi 

Toplamda da 31 personel alımının gerçekleştirileceği açıklandı. 

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 

Başvuru yapmak isteyen kişiler tarafından gerekli görülen genel şartlar şu şekilde verildi; 

Genel Şartlar 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • İlanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten önce istenen belge ve sertifikalara sahip olmak,
 • Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasında yer alan, ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

Özel Şartlar 

Her kadro için gerekli olan genel şartların yanı sıra ayrı ayrı verilen özel şartlar ise şu şekildeydi;

AdminAdmin

YORUMLAR
ankara işçi ceza iş hukuku idari dava avukatı