Türkiye'nin En Güncel Özel Güvenlik Haber Portalı
HV
26 KASIM Cumartesi 12:00

SGK Sakarya'ya Güvenlik Alımı Yapacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Sakarya İl Müdürlüğüne güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı için ilan yayınlandı. SGK, toplamda 341 sözleşmeli personel alacak...

gundem
Giriş Tarihi : 26-09-2022 18:33
SGK Sakarya'ya Güvenlik Alımı Yapacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Sakarya İl Müdürlüğüne güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı için ilan yayınlandı. SGK, toplamda 341 sözleşmeli personel alacak...

Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek için KPSS (B) grubu puanı esas alınmak üzere 171 destek personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi, 9 teknisyen ve 102 büro personeli olmak üzere toplam 341 sözleşmeli personel alınacak.

1 GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Buna göre Sakarya İl Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere 1a det koruma güvenlik görevlisi alınacak.
Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olan ve tercih işlemlerinin son günü itibarıyla özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olan adayların 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 (ön lisans) puan türünde en az 60 puan almış olması gerekiyor.

1 TEMİZLİK PERSONELİ
Aynı ilanda Sakarya İl Müdürlüğü için yine 1 adet temizlik personeli alınacağı bilgisi de yer aldı.
Buna göre 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak ve Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak gerekiyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN
Adaylar başvurularını, 30 Eylül 2022 - 07 Ekim 2022 tarihlerinde e- Devlet üzerinden SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapacak.
Adaylar, en fazla 5 tercih yapabilecek olup şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlara başvuru yapabilecekler.

BAŞVURU İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLARLA İLGİLİ BİLGİLER ŞU ŞEKİLDE:
1) Adaylar başvurularını, 30 Eylül 2022 - 07 Ekim 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinden SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2) Adayların “BAŞVUR” sekmesiyle başvurdukları pozisyonla ilgili istenilen belgeleri belirtilen yerlere istenilen formatta yüklemeleri gerekmektedir.
3) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
4) Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
5) Adaylar, en fazla 5 tercih yapabilecek olup şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlara başvuru yapabilecektir.
6) KPSSP93(ön lisans) puanı ile tercih yapacak adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alındığından sadece Fotoğraf ve Koruma Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak başvurusu sırasında .pdf ya da .jpeg formatında “Koruma Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” sekmesi alanına yüklemeleri gerekmektedir.
7) KPSSP94(Ortaöğretim) puanı ile tercih yapacak adayların KPSS puanı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumun web servisleri aracılığı ile temin edilmekte olup başvuracak adayların öğrenim durumlarını gösterir belge (diploma veya mezuniyet belgesi), fotoğraf, koruma güvenlik görevlisi pozisyonu için “Koruma Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için ise “Sürücü Belgesi”ni arkalı ve önlü olarak başvurusu sırasında .pdf ya da .jpeg formatında ilgili alanlara yüklemeleri gerekmektedir.
8) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında .pdf ya da .jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi alanına yüklemeleri gerekmektedir.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında .pdf ya da .jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi alanına yüklemeleri gerekmektedir.
10) Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan “TERCİHLERİNİZ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE KAYIT EDİLMİŞTİR.” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
11) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

D) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER HUSUSLAR
1) Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ilanda belirtilen genel şartlara ve aranılan niteliklere sahip adayların KPSS (B) grubu puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle her ilan numaralı pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere yerleşenler belirlenecektir.
Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
2) KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için son başvuru tarihi itibarıyla genel şartlara ve aranılan niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4) Adaylar yerleştirme sonuçlarını (e-Devlet) Sosyal Güvenlik Kurumu Sınav Sonuç ekranından görüntüleyebilecektir.
5) Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler Kurumumuz Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurular adresinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
6) Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
7) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar yerleşmiş olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
8) Kurumumuz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
9) İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
10) Kurumumuz Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1 nolu alt bendi gereği bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan 'dan Türkiye 'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır) İlan Olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Personel Daire Başkanlığı)
Ziyabey Caddesi No:6 Çankaya / ANKARA

KAYNAK:MEDYABAR

AdminAdmin

YORUMLAR
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri