Haber
Giriş Tarihi : 19-11-2020 23:22   Güncelleme : 19-11-2020 23:22

Sendikalar Niçin Var, 5 Bin Den Fazla Özel Güvenlik Kimlik Kartı İptal Edildi

680/69 KHK İle değişen maddeler ile birlikte haklarında  açılan sonuçlanan veya soruşturması devam eden özel güvenlik güvenlik görevlileri kurulan özel güvenlik komisyonu tarafından 5 Bin'e yakın özel güvenlik kimlikleri iptal edildi.

Sendikalar Niçin Var, 5 Bin Den Fazla Özel Güvenlik Kimlik Kartı İptal Edildi

680/69 KHK İle değişen maddeler ile birlikte haklarında  açılan sonuçlanan veya soruşturması devam eden özel güvenlik güvenlik görevlileri kurulan özel güvenlik komisyonu tarafından 5 Bin'e yakın özel güvenlik kimlikleri iptal edildi.
Değişen kanun maddesi ile birlikte haklarında hüküm olmamasına rağmen aşağıda belirtilen maddeler kapsamında soruşturma bile olsa kişinin özel güvenlik kimliği iptal edilmektedir.Konu ile ilgili haklarında soruşturma olan özel güvenlik görevlileri hüküm yok ama kimlikleri iptal ediliyor.

5 Bin'den Fazla Özel Güvenlik Görevlisinin Kimlik Kartı İptal Edildi!

MADDE 69- 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.”
“h) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.”

Örneğin; AVM gibi insan sayısının fazla olduğu lokasyonlarda çalıştığımızı farz edelim kötü niyetli biri geldi  bayan ya da erkek için fark etmez  sizin tavrınızdan hoşlanmadı  arkadaşlık kurmak istedi kabul etmediniz yada herhangi bir sebeble size bana taciz etti diye bir iftirada bulundu savcılık makamı da bu durumu ciddiye aldı ve  sizin hakkınızda soruşturma başlattı işte tamda bu yüzden özel güvenlik kimliği iptal edilebiliyor ve özel güvenlik görevlisi olamıyor bir kişi  soruşturma olumsuz sonuçlandı ve siz haklı olsanız bile bir kere kimliğinizi kaybettiniz ve yeniden mahkeme açmanız kimliğinizi geri almanız gerekmekte.
senaryolar çoğaltılabilir sayın Cumhurbaşkanı’nında açıkladığı gibi fetö ihbarları bir ara gerçekten amacını açmıştı fetöcü diye kendisinin evlilik teklifini kabul etmeyen birini bile ihbar ederek soruşturma ve ihbarları sulandıranlar olmuştu düşünün yine öyle bir durum oldu ve size biri terörist diye iftira atarak  ihbar etti keza bu sebeple de kimliğinizi kaybedebilirsiniz
haliyle bu kanun hükmündeki kararname de ki bu madde yetkililer ve sayın cumhurbaşkanımız tarafından yeniden kaleme alınmalı diye düşünmekteyiz zira haksız yere işini mesleğini kaybedenler var..

Her gün kavga şiddet ortamın olduğu yerlerde çalışan Özel Güvenlik görevlileri bu uygulamayla sürekli kimliğini kaybetme işini kaybettme riski yaşamaktadır...
Ayrıca Memurlar için aranan şartlar özel Güvenlik için aranan şartlar ve kamuda işçi statüsüne gececekler için aranan şartlar aynı iken...

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaktır..
Bu maddeler içersinde kasten işlenen bir suçla yargılanan memur alacağı cezanın ertelenmesi yada hükmün açıklanması geri bırakılması şartıyla çalışma hayatına devam edebiliyor yada ataması yapılabiliyor..
mevcut yada atanacak memurlarda hak mahrumiyeti yaratmamaktadır..

Aynı şartlara tabi tutulan özel güvenlik görevlilerine ise bir kavga yada bir saldırı sonucu oluşan davada alacağı bir yıl üstü cezalarda hükmün geri açıklanması dahi bırakılsa özel güvenlik kimliğinin iptali yapılmaktadır..
Devlet memuru gibi 657 sayılı kanunana tabi gibi şartlandırılmış ama 4857 sayılı iş kanununa tabi özel güvenlik görevlilerine farklı uygulama yapılması binlerce çalışanı işinden etmiş aileleri perişan etmiştir...
Suçlunun gerekli cezasını veren adelet ve yargı mekanizmasında;
CMK madde 231’de düzenlenmiş olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da kısaca HAGB, sanığın ceza hukuku anlamında suç işlediğine dair bir hüküm olmayışı ile birlikte suça ilişkin cezanın özel bir şekilde ve şartlı olarak 5 yıl boyunca ertelenmesidir. 5 yıllık denetim süresi içinde sanığın kasıtlı bir suç işlememesi halinde kamu davası hiç açılmamış sayılacaktır.
Yargının affettiği şans verdiği sanık yada suçluya yaşam hakkı kısıtlanmaz iken yukarıda bahse konu olan uygulama yüzünde özel güvenlik görevlileri korkarak yada çekinerek görev yapmaktadır..
Hakkında 1 yıl üstü hüküm verilen HAGB hükmün açıklanması dahi verilmiş olsa kasıtlı bir suçtan yargılanan bir özel güvenliğin kimliğinin iptali verilmektedir..
Yaşanan bu sorun karşısında Kanun yeniden düzenlenerek hükmün geri bırakılsa dahi cümlesinin kaldırılmasını gerekmektedir..

Güvenlik Sendikaları İse Yaşanan Bu Olumsuz Duruma Karşı Sessizliği Koruyor!