Sendikal
Giriş Tarihi : 03-12-2020 20:37   Güncelleme : 03-12-2020 22:27

Sağlık Bakanlığı'nda Yetkili Sendika Öz Sağlık-İş Sendikası İşçileri Ateşe Sürüklüyor?

Sağlık Bakanlığında Yetkili Sendika Öz-Sağlık-İş Sendikası İşçileri Ateşe Sürüklüyor?Dataylar Haberimizde..

Sağlık Bakanlığı'nda Yetkili Sendika Öz Sağlık-İş Sendikası İşçileri Ateşe Sürüklüyor?

Sağlık Bakanlığında Yetkili Sendika Öz-Sağlık-İş Sendikası İşçileri Ateşe Sürüklüyor?

696 KHK ile kadro alan işçiler için resmi sitesinde asgari ücret farkları ile ilgili dava açılacağını duyuran HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı ÖZ SAĞLIK-İŞ Sendikası,işçilerden bir takım evraklar isteyerek belirlemiş olduğu avukatlara bireysel dava açtırmak istiyor.

Bilindiği üzere2018 yılında taşeron nezdinde çalışmakta olan yüzbinlerce işçi çalışmış oldukları kurumlar nezdinde sürekli işçi kadrosuna geçirilirken, alt işveren nezdindeki ücret ve diğer sosyal haklarıyla birlikte sürekli işçi kadrosuna geçirilmişlerdir. Asgari ücretin belli bir yüzde fazlası ile yani oransal fazlası ile kadroya geçenler 2018 yılı boyunca bu farklarını almış fakat 2019 yılına gelindiğinde Çalışma Genel Müdürlüğünün bir görüşünün kurumlar tarafından yanlış yorumlanması neticesinde yüzbinlerce işçinin maaşı eksik ödenmişti.

Taşeronda çalışmakta iken  696 Sayılı KHK ile işçi kadrosuna geçirilen yüzbinlerde işçinin uzun zamandan beri beklediği Yargıtay'da yeni karar alınmıştı.Yargıtay binlerce işçinin emeğini yok sayarak yerel mahkemenin ve istinaf mahkemesinin kararını bozarak ortadan kaldırmıştı.

Sendika Neden Bireysel Vekalet İle Üyelerinin Davalarını Açtırıyor?

6356 Sayılı SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU'nun 26.Maddesinin 2.Fıkrasında sendika işçilerin hak ve menfaatleri için sendikal yetki ile üyesi adına dava açabilir.

MADDE 26 – (1) Kuruluşlar, tüzüklerinde yer alan konularda serbestçe faaliyette bulunur.

(2) Kuruluşlar, çalışma hayatından, mevzuattan, örf ve adetten doğan uyuşmazlıklarda işçi ve işverenleri temsilen; sendikalar, yazılı başvuruları üzerine iş sözleşmesinden ve çalışma ilişkisinden doğan hakları ile sosyal güvenlik haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen dava açmak ve bu nedenle açılmış davada davayı takip yetkisine sahiptir. Yargılama sürecinde üyeliğin sona ermesi üyenin yazılı onay vermesi kaydıyla bu yetkiyi etkilemez.

Sendika ise bireysel dava açtırarak olası davanın red olması durumunda Sağlık Bakanlığı adına dava sürecini takip eden avukata vekalet ücretini işçilere yüklemek istiyor.6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 26.Maddesine göre ÖZ SAĞLIK-İŞ üyeleri adına sendikal yetki belgesini kullanarak dava açtığı zaman olası davanın red durumunda avukat vekalet ücreti sendika ödemek zorunda kalacak.

Bireysel Davalar İle Hangi Avukatlara Ne Kadar Dava Paylaşılacak?

Sendikanın bireysel olarak vekalet toplaması kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Bireysel Dava Açtıran Sendika,Noter Ücretlerini Nasıl Ödeyecek?

İşçilerin aidatları nerelere harcanıyor?

Resmi sitesinde duyuru yapan ÖZ SAĞLIK-İŞ Sendikası bireysel dava verecek işçilerin avukatlık noter ücretini karşılayacağını duyurdu.Sendika ise bireysel olarak işçilerden almış olduğu aidatları hangi gider altında göstererek ücretleri karşılayacak.

UZMAN AVUKATLARDAN UYARI GELDİ