Sendikal
Giriş Tarihi : 24-09-2020 22:42   Güncelleme : 25-09-2020 00:04

Sağlık Bakanlığı'nda 696 KHK ile Kadro Alan İşçiler Toplu İş Sözleşmesine Dahil Olmaları Halinde 5 TL Seyyanen Zam Alacaklar

696 KHK İle kadro alan işçilerin toplu iş sözleşmesini yakında takip ederek okuyucularımıza aktaran haber sitemiz,yeni dönemde toplu iş sözleşmesi sürecini yakından takip ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nda 696 KHK ile Kadro Alan İşçiler Toplu İş Sözleşmesine Dahil Olmaları Halinde 5 TL Seyyanen Zam Alacaklar

696 KHK İle kadro alan işçilerin toplu iş sözleşmesini yakında takip ederek okuyucularımıza aktaran haber sitemiz,yeni dönemde toplu iş sözleşmesi sürecini yakından takip ediyor.696 KHK ile kadro alan işçiler 1 Kasım itibari ile ana işveren iş kolu üzerinden toplu iş sözleşmesi sürecine dahil olacak.Yüzbinlerce işçinin merak ettiğ süreci yakından takip ediyor

Sağlık Bakanlığı ile HAK-İŞ Konfederasyonu'na Bağlı Öz Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin sürecini inceledik.

MADDE 33- ÜCRET ZAMMI: 
1-İYİLEŞTİRME:
Toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinde günlük brüt çıplak ücretleri;116,67 TL'nin altında olan işçilerin günlük brüt çıplak ücretlerine 116,67 TL'yi geçmemek üzere 5,00 TL/Gün iyileştirme yapılacaktır. 

ÜCRET ZAMLARI:
a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:
01.01.2019 tarihinde işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin günlük brüt çıplak ücretlerine 1.) fıkradaki iyileştirme yapıldıktan sonra, 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere %8 (yüzdesekiz) oranında zam yapılacaktır

Birinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:
01.07.2019 tarihinde işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta odukları günlük brüt çıplak ücretlerine, 01.07.2019 tarihinden geçerli olmak üzere %4 (yüzde dört) oranında zam yapılacaktır. 

İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:
01.01.2020 tarihinde işyerinde çalışmakta olan sendika üyesi işçilerin 31.12.2019 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere %5,50 (yüzde beş buçuk) oranında zam yapılacaktır. (Bu zamma enflasyon farkı dahil edilmiştir.) 

d) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:
01.07.2020 tarihinde işyerinde çalışmakta olan sendika üyesi işçilerin 30.06.2020 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine 01.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere %5,75 (yüzde beş yetmiş beş) oranında ücret zammı yapılacaktır. (Bu zamma enflasyon farkı dahil edilmiştir.) 

Ancak, Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2020 indeks sayısının, Haziran 2020 indeks sayısına göre değişim oranının %3 'ü (yüzde üç) aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ayının son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere ilave edilecektir. 

696 KHK ile kadroya geçen işçiler 1 Kasım sonrası üye oldukları için geriye dönük haklardan yararlanamayacaktır.01.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere %5,75 (yüzde beş yetmiş beş) oranında ücret zammı yapılacaktır.Brüt ücreti 116,67 TL'nin altında kalan işçilere 5 TL seyyanen zam uygulacaktır.

Sağlık bakanlığında toplu iş sözleşmesi gereği taban ücret brüt 116,67 TL'yi geçemeyecektir.Açıktan ilk defa işe alınan işçiler asgari ücretle işe alınırlar. Deneme süresini tamamlamaları ve taraf sendikaya üye olmaları halinde; açıktan ilk defa işe alınan bu işçilerin ücretleri aşağıdaki tabloda belirtilen seviyeye yükseltilir.01.07.2020-31.12.2020 tarihinde işe girenlerin taban brüt ücreti 111.45 TL olarak belirlenmiştir.

MADDE 23-GECE DÖNEMİ: 
a) Akşam saat 20.00'den sabah saat 06.00'ya kadar geçen süre gece dönemidir. 20.00-06.00 saatleri arasında çalışılan süre kadar gece zammı ödenir. Gece döneminde çalışan işçilerin, çalıştıkları sürelere ait ücretleri %35 (Yüzde otuz beş) zamlı olarak ödenir. 

b)    İşçinin rızası olmadan 15 (On beş) günden fazla gece işinde çalıştırılamaz.
c)    Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, gece çalışması sayılır.

MADDE 22- FAZLA ÇALIŞMA, GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA VE ÜCRETİ: 

Haftalık çalışma süresini aşan çalışmalar fazla çalışmadır. 
a) Hizmetin zorunlu kıldığı hallerde yaptırılan fazla çalışmanın ücreti gece için %75 (yüzde yetmiş beş) gündüz için %60 (yüzde altmış) zamlı olarak ödenir.Saat ücreti, günlük brüt çıplak ücretin 7,5 saate bölünmesiyle elde edilen ücrettir. 
b) Zorunlu hallerde yeniden çağrılan işçilere yolda geçen süreler dahil 3 saatten az olmamak üzere ve çalışılan süre kadar fazla çalışma ücreti ödenir. 
c) İşverence yaptırılan fazla çalışmaların ücreti müteakip ayın ücret ödeme döneminde işçiye ücreti ile birlikte ödenir. 

d)    İşverence fazla çalışmaya kalan üyelere dönüşleri için imkanlar ölçüsünde vasıta sağlanır.
uz.a)    İşin özelliği Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayı gerektiriyorsa,işçiye çalışılan her gün için normal yevmiyesinin dışında iki yevmiye daha ödenir. Hafta tatili, genel tatil ve ulusal bayram günlerindeki çalışma süresi günlük çalışma süresini aştığı takdirde aşan kısım için aynca fazla çalışma ücreti ödenir. 

ÖZETLE;

 • 696 KHK ile kadro alan işçileri bekleyen Toplu İş Sözleşmesinde günlük brüt ücretlerine 5 TL Seyyanen iyileştirme zammı ve Yüzde 5.75 Ücret zammı beklemektedir.
 • İşçiler 2020 asgari ücret brüt ücretin üzerinde kaldığı için asgari ücret zamlarından yararlanamayacaklardır.İşçilerin brüt ücreti asgari ücretin altında kaldığı zaman ücretler asgari ücretin günlük brüt ücretine denk gelecek şekilde eşitlenecektir.
 • 2020 yılında 98,10 TL olan brüt ücret uygulanmaktadır.2021 yılı için yapılacak asgari ücret zammı 116.67 TL'nin altında kaldığı zaman işçiler asgari ücrete verilen yüzdelik zamdan yararlanamayacak.
 • Yıllık İzinler 4857 Sayılı Kanuna Göre Verilecektir,Artış Yapılmamıştır.
 • Vardiyalı Çalışmalarda 20:00-06:00 Saatleri arasında gece çalışmasında saat ücreti %35 olarak zamlı ödenecektir.
 • Hizmetin zorunlu kıldığı hallerde yaptırılan fazla çalışmanın ücreti gece için %75 (yüzde yetmiş beş) gündüz için %60 (yüzde altmış) zamlı olarak ödenecektir
 • Avans ihtiyacı halinde ihtiyaca göre maaş aşımı olmadan avans verilecektir.
 • İşverence fazla çalışmaya kalan üyelere dönüşleri için imkanlar ölçüsünde vasıta sağlanılacaktır.
 • 696 KHK 4/D İşçileri 1 Kasım İtibari ile üye oldukları için geriye dönük toplu iş sözleşmesi zam oranlarından yararlanamayacaktır.
 • 696 KHK ile kadro alan işçinin mevcut Brut ücreti 106.10 TL'den 111.10 TL'ye yükselecektir.Bu ücretine ilaveten yüzde 5.75 yüzdelik zam alacaktır.
 • Kısacası sendikanın keseceği aidat ile birlikte işçinin alacağı zam oranları dahada düşmüş olacaktır.
 • Düşük zam ücretlerine karşı sendika aidat tutarını tekrar gözden geçirmesi gerekmektedir.