Çalışma Dünyası
Giriş Tarihi : 10-05-2020 02:45   Güncelleme : 11-05-2020 03:16

Resmi Gazetede Yayımlandı,Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sözleşmeli Statüde Alınabilecek

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, 9 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle değişikliğe gidildi.

Resmi Gazetede Yayımlandı,Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sözleşmeli Statüde Alınabilecek

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, 9 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle değişikliğe gidildi.

düzenlemeye göre

Sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek unvanlar arasına "Koruma ve Güvenlik Görevlisi" unvanı da eklendi.Koruma ve Güvenlik Görevlisi olabilmek için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak gerekmektedir.

sozlesme-ozel-guvenlik

Özel Güvenlik Görevlisi Olabilmek İçin 

Madde 10 - Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
e) (Mülga bend: 23.01.2008 - 5728 S.K/Madde 578)
f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
h) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.