Öz-Güvensen Sendikası
Giriş Tarihi : 05-05-2020 21:39   Güncelleme : 05-05-2020 21:57

ÖZGÜVEN-SEN Özel Güvenlik Görevlileri İçin Ek Ödeme Talep Etti

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı ÖZGÜVENSEN Sendikası özel güvenlik işçileri için Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü'ne üst yazı talebinde bulundu.

ÖZGÜVEN-SEN Özel Güvenlik Görevlileri İçin Ek Ödeme Talep Etti

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı ÖZGÜVENSEN Sendikası özel güvenlik işçileri için Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü'ne üst yazı talebinde bulundu.

Sendika Özel Güvenlik Görevlilerinin Başka İşlerde Görevlendirdiğini İddia Etti

'ne üst yazı yazan sendika özel güvenlik görevlilelerinin Ataköy ruh sinir hastalıklarında çalışan özel güvenlik görevlilerinin hasta bakıcı rolü oynadığı,hastaların ilaçlarını almaya yardım ettiği,tuvalet ihtiyacını karşıladığını vurgulayarak özel güvenlik görevlileri adına sağlık il müdürlüğünden ek ödeme talep etti.

öz-guvensen sendikası

Sendikanın Özel Güvenlik Görevlilerinin Başka İşlerde Çalışmasını Engelleyemesi Dikkatten Kaçmadı

Sendikanın üst yazıda belirtmiş olduğu talebe karşı kurumun nasıl bir dönüş sağlayacağı ise merak konusu oldu.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’nun 16’ncı maddesinde ”Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz” hükmü bulunmakta olup görev alanı içerisinde güvenlik ve koruma işi dışında farklı ve ilave görevler verilemeyeceği konusunda çalışanı ve yapılacak işi koruma altına almıştır. Sahada, hayatın içinde zaman zaman karşılaştığımız bazı örnekler maalesef ki bu yasağın halen ücretini verdiği işçiye her işi sınırsızca yaptıracağını sanan işveren ve iş bulduğuna sevinip ekmeğini kaybetmemek için elinden geleni yapmaya hazır çalışan (işçi) tarafından benimsenemediği izlenimi vermektedir.

  • Araba yıkayan, bahçe sulayan
  • Çimleri biçen, badana-boya yapan
  • Beden işçisi gibi çalıştırılan, sevkiyata/depoya yardım ettirilen, çay dağıtan vb. yasayla uyuşmayan angarya görevler verilebilen özel güvenlik görevlileri olduğu üzülerek görmekteyiz. Angarya olarak tabir edilebilecek bu işler aslında özel güvenlik görevlisinden branşı ile alınacak verimi de önemli derecede düşürmektedir.

Bu gibi taleplerin öncelikle güvenlik görevlisince geri çevrilmesi ve yapılmaması gerekmektedir. İş veren veya vekili tarafından da yasayla uyuşmayan bu görevlerin güvenlik görevlisinden istenmemesi gerekmektedir. Hizmet sunucu konumunda olan özel güvenlik şirketleri de konuya duyarlı olup işverenlere bu konuda rehberlik etmelidirler.  Kaldı ki ilgili yasanın 20.Madde f) bendi: ”Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran, üniforma giydirmeyen veya izin verilen dışında teçhizat giydirerek çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her tespit için üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.” diyerek bu konuda noktayı koymuştur.