Haber
Giriş Tarihi : 24-08-2020 20:17   Güncelleme : 25-08-2020 14:40

Özel Güvenlik Kimlik Kartların İptal Süreci Zorlaşacak

Özel güvenlik görevlilerinin kimlik iptalleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapacağı çalışma ile artık zor bir hale gelecek

Özel Güvenlik Kimlik Kartların İptal Süreci Zorlaşacak

Özel güvenlik görevlilerinin kimlik iptalleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapacağı çalışma ile artık zor bir hale gelecek.Yaklaşık 10 Bin'den fazla özel güvenlik görevlisinin kimlikleri iptal edildi.Bu konuda mağduriyetlerin artması sonrasında EGM Özel Güvenlik Kimlik Kartlarının iptali ile ilgili kısa zamanda çalışma yapacak,çalışmanın tüm detaylarını siz değerli okuyucularımızla paylaşacağız.

5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu 10. Ve 11. Maddesinde açık bir biçimde yazıldığı üzere hakkında soruşturma ve kovuşturma olması durumunda katalog suçları işlemesi durumunda özel güvenlik görevlilerinin kimliği iptal edilmektedir. Örnek vermek gerekirse bir şahıs özel güvenlik adayı ya da görevlisi ise uyuşturucu madde kullanmış ise yahut yada hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma ya da devam etmekte olan bir mahkemesi varsa özel güvenlik komisyonu bu kişiye kimlik vermez, olan kimliği ise iptal edebilir. Kişi beraat ya da takipsizlik almışsa özel güvenlik görevlisi kimliği almasının önü açılır, kişinin iptal edilen güvenlik kimlik kartı varsa kendisine iade edilir.

Bir diğer husus ise katalog suçlardan birinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) alsa HAGB süresi iyi halde geçiren bir şahıs mahkemesine başvurup hakkında verilen mahkeme kararını ortadan kaldırsa dahi emniyet özel güvenlik kimliği vermez ya da iptal eder. Çünkü emniyet bakış açısı bu kişi bu suçu işlemiş dolayısıyla (HAGB) demek beraat anlamı taşımadığı için emniyet bu olaya olumsuz bakmaktadır. Bu yüzden özel güvenlik kimliği alması şimdiki şartlara (30.01.2019) göre imkansızdır. Aslında emniyetin bu uygulaması hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Bir diğer yönden bakmak gerekirse bir şahısnin hakkında verilen mahkeme kararı ortadan kalktığı zaman kişiyi suçlu gibi görmek evrensel hukuka da aykırıdır.

Bilindiği Üzere;

5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası’nın 17. Maddesinde özel güvenlik görevlilerinin çalışma izni hakkında açıklama yapılmıştır. Buna göre maddenin RG-11/9/2011-28051 ek fıkrasında, özel güvenlik görevlisi olabilmek için aranan koşulların herhangi birisinin kaybedilmesi halinde, kimlik kartı ve çalışma izni Bakanlık veya Valilik tarafından iptal edilir.

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI İPTALİ

Özel güvenlik kartı şu durumlarda iptal edilir;

  • Görev sırasında veya görev süresi dışında kasıtlı olarak bir suç işlemek ve bu suç sebebiyle 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almak, özel güvenlik kimlik kartının iptal edilmesine neden olur.
  • Güvenlik görevlisi işlediği suçlar sebebiyle affa uğrasa dahi; eğer devletin güvenliğini tehlikeye attıysa, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı geldiyse, cinsel dokunulmazlığı hiçe saydıysa, rüşvet aldıysa, hırsızlık veya dolandırıcılık yaptıysa, güveni kötüye kullandıysa, kaçakçılık veya fuhuş yaptıysa kartı iptal edilir.
  • Göreve geldikten sonra fiziksel veya akli melekelerinden birini kaybetmek ve güvenlik görevini yerine getiremeyecek olmak.
  • Kimlik kartını yenileyecekler yenileme eğitimi almazlarsa kartları iptal edilir.
  • Güvenlik görevlisinin hakkında bir mahkeme kararı var ise, mahkeme sonuçlanıncaya kadar görevini yerine getirmesi mümkün değildir. Hakkında soruşturma ve kovuşturma devam etmekte olan güvenlik görevlilerinin kartları iptal edilir.
  • Genel kolluk kuvvetlerine direnmek ve karşı gelmek
  • Silahı kanuna aykırı şekilde kullanmak veya görev alanı dışında kullanmak
  • Görev süresi dışında özel güvenlik üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak
  • Terörle ilgisi olanlarla irtibat halinde olmak
  • Saydığımız tüm koşullar özel güvenlik sektöründeki tüm çalışanlar ve yöneticilerin denetim altında tutulmasını sağlamak amacı ile alınmıştır.


ÖZEL GÜVENLİK KARTI İPTAL OLANLAR NE YAPMALI?

Özel güvenlik kimlik kartı iptal edilenler için çalıştıkları yerden tazminat alma hakkı vardır. Bu durum 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Kanuna göre özel güvenlik görevlisi olarak çalışanlar her 5 senede bir kimliklerini yenilemek mecburiyetindedırlar. Eğer bu süre içinde bir güvenlik görevlisi kimliğini yenilemezse, mesleğini artık yapamaz duruma gelir. Bu durumda işvereni onu işten çıkarabilir, çünkü artık bu çalışan özel güvenlik vasfı taşımamaktadır.

İşyerinden kimliğini yenilemediği için çıkarılan özel güvenlik görevlileri kıdem tazminatı alabilirler. Güvenlik görevlilerinin kıdem  tazminatlarını işverenler karşılar. Bazı işyeri sahipleri bu ödemeyi yapmak istemedikleri için çeşitli hilelere başvurabilirler. Ancak hiçbir şekilde işveren ödemek yapmaktan kurtulamaz. Bunun sebebi işveren ile çalışan arasında görev süresinin ne zaman biteceğine dair bir anlaşma yapılmış olmasıdır. Ayrıca işveren işe aldığı güvenlik görevlisinin kimlik kartının ne zaman yenileneceğini zaten görmektedir. Kimlik iptali sebebiyle işten ayrılmak mecburiyetinde kalan her güvenlik görevlisinin kıdem tazminatı hakkı vardır.