Haber
Giriş Tarihi : 30-03-2021 11:32   Güncelleme : 30-03-2021 11:32

Özel Güvenlik Kimlik Kartı Hangi Durumlarda İptal Olur?

Soruşturma ya da kovuşturma neticesinde kişinin lehine karar verilmesi halinde kimliğin iade edilmesi mümkündür. Göreve başladığı anda mevcut olmasa bile, göreve başladıktan sonra güvenlik görevini yerine getiremeyecek bir akıl ya da vücut sağlığı engelinin yaşanması durumunda kimlik iptal edilir.

Özel Güvenlik Kimlik Kartı Hangi Durumlarda İptal Olur?

Soruşturma ya da kovuşturma neticesinde kişinin lehine karar verilmesi halinde kimliğin iade edilmesi mümkündür. Göreve başladığı anda mevcut olmasa bile, göreve başladıktan sonra güvenlik görevini yerine getiremeyecek bir akıl ya da vücut sağlığı engelinin yaşanması durumunda kimlik iptal edilir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası’nın 17. Maddesinde özel güvenlik görevlilerinin çalışma izni hakkında açıklama yapılmıştır.

Buna göre maddenin RG-11/9/2011-28051 ek fıkrasında, özel güvenlik görevlisi olabilmek için aranan koşulların herhangi birisinin kaybedilmesi halinde, kimlik kartı ve çalışma izni Bakanlık veya Valilik tarafından iptal edilir.

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI İPTALİ


Özel güvenlik kartı şu durumlarda iptal edilir;

Görev sırasında veya görev süresi dışında kasıtlı olarak bir suç işlemek ve bu suç sebebiyle 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almak, özel güvenlik kimlik kartının iptal edilmesine neden olur.
Güvenlik görevlisi işlediği suçlar sebebiyle affa uğrasa dahi; eğer devletin güvenliğini tehlikeye attıysa, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı geldiyse, cinsel dokunulmazlığı hiçe saydıysa, rüşvet aldıysa, hırsızlık veya dolandırıcılık yaptıysa, güveni kötüye kullandıysa, kaçakçılık veya fuhuş yaptıysa kartı iptal edilir.
Göreve geldikten sonra fiziksel veya akli melekelerinden birini kaybetmek ve güvenlik görevini yerine getiremeyecek olmak.
Kimlik kartını yenileyecekler yenileme eğitimi almazlarsa kartları iptal edilir.
Güvenlik görevlisinin hakkında bir mahkeme kararı var ise, mahkeme sonuçlanıncaya kadar görevini yerine getirmesi olanaklı değildir. Hakkında soruşturma ve kovuşturma devam etmekte olan güvenlik görevlilerinin kartları iptal edilir.
Genel kolluk kuvvetlerine direnmek ve karşı gelmek
Silahı kanuna aykırı şekilde kullanmak veya görev alanı dışında kullanmak
Görev süresi dışında özel güvenlik üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak
Terörle ilgisi olanlarla irtibat halinde olmak
Saydığımız tüm koşullar özel güvenlik sektöründeki tüm çalışanlar ve yöneticilerin denetim altında tutulmasını sağlamak amacı ile alınmıştır.


ÖZEL GÜVENLİK KARTI İPTAL OLANLAR NE YAPMALI?


Özel güvenlik kimlik kartı iptal edilenler için çalıştıkları yerden tazminat alma hakkı vardır. Bu durum 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir.

Kanuna göre özel güvenlik görevlisi olarak çalışanlar her 5 senede bir kimliklerini yenilemek mecburiyetindedırlar. Eğer bu süre içinde bir güvenlik görevlisi kimliğini yenilemezse, mesleğini artık yapamaz hale gelir. Bu durumda işvereni onu işten çıkarabilir, çünkü artık bu çalışan özel güvenlik vasfı taşımamaktadır.

İşyerinden kimliğini yenilemediği için çıkarılan özel güvenlik görevlileri kıdem ve ihbar tazminatı alabilirler.

Güvenlik görevlilerinin kıdem ve ihbar tazminatlarını işverenler karşılar. Bazı işyeri sahipleri bu ödemeyi yapmak istemedikleri için çeşitli hilelere başvurabilirler. Ancak hiçbir şekilde işveren ödemek yapmaktan kurtulamaz.

Bunun sebebi işveren ile çalışan arasında görev süresinin ne zaman biteceğine dair bir anlaşma yapılmış olmasıdır. Ayrıca işveren işe aldığı güvenlik görevlisinin kimlik kartının ne zaman yenileneceğini zaten görmektedir.

Kimlik iptali sebebiyle işten ayrılmak mecburiyetinde kalan her güvenlik görevlisinin kıdem ve ihbar tazminatı hakkı vardır.

AdminAdmin