Özel Güvenlik
Giriş Tarihi : 02-05-2020 03:30   Güncelleme : 02-05-2020 04:30

Özel Güvenlik Kimlik Kartı Hangi Durumlarda İptal Olur?

Özel Güvenlik Kimlik Kartı Hangi Durumlarda İptal Olur? 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair kanunun  17. maddesinde özel güvenlik görevlilerinin çalışma izni hakkında açıklama yapılmıştır 680 KHK ile güvenlik soruşturması iptal olanlar detayı haberimizde...

Özel Güvenlik Kimlik Kartı Hangi Durumlarda İptal Olur?

680 KHK ile güvenlik soruşturması iptal olanlar detayı haberimizde...

 17. maddesinde özel güvenlik görevlilerinin çalışma izni hakkında açıklama yapılmıştır. Buna göre maddenin RG-11/9/2011-28051 ek fıkrasında, özel güvenlik görevlisi olabilmek içinşartların herhangi birisinin kaybedilmesi halinde, kimlik kartı ve çalışma izni Bakanlık ya da Valilik tarafından fesih edilir 

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI İPTALİ NASIL GERÇEKLEŞİR 

Özel güvenlik kimlik kartı şu durumlarda iptal edilir;

 • Görev sırasında ya da görev süresi dışında kasıtlı olarak bir suç işlemek ve bu suç nedeniyle 1 yıl ya da daha fazla süreyle hapis cezası almak, özel güvenlik kimlik kartının iptal edilmesine neden olur.
 • Güvenlik görevlisi işlediği suçlar nedeniyle affa uğrasa dahi; eğer devletin güvenliğini tehlikeye attıysa, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı geldiyse, cinsel dokunulmazlığı hiçe saydıysa, rüşvet aldıysa, hırsızlık ya da dolandırıcılık yaptıysa, güveni kötüye kullandıysa, kaçakçılık ya da fuhuş yaptıysa kartı iptal edilir.
 • Göreve geldikten sonra fiziksel ya da akli melekelerinden birini kaybetmek ve güvenlik görevini yerine getiremeyecek olmak.
 • Kimlik kartını yenileyecekler yenileme eğitimi almazlarsa kartları iptal edilir.
 • Güvenlik görevlisinin hakkında bir mahkeme kararı varsa, mahkeme sonuçlanıncaya kadar görevini yerine getirmesi mümkün değildir. Hakkında soruşturma ve kovuşturma devam eden güvenlik görevlilerinin kartları iptal edilir.
 • Genel kolluk kuvvetlerine direnmek ve karşı gelmek
 • Silahı kanuna aykırı şekilde kullanmak ya da görev alanı dışında kullanmak
 • Görev süresi dışında özel güvenlik üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak
 • Terörle ilgisi olanlarla irtibat halinde olmak
 • Saydığımız tüm şartlar özel güvenlik sektöründeki tüm çalışanlar ve yöneticilerin denetim altında tutulmasını sağlamak amacıyla alınmıştır.
 • ÖZEL GÜVENLİK KARTI İPTAL OLANLAR NE YAPMALI NEREYE BAŞVURMALIDIR?

  kimik-iptali

  Özel güvenlik kimlik kartları iptal edilenler için çalıştıkları yerden tazminat alma hakkı vardır. Bu durum 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Kanuna göre özel güvenlik görevlisi olarak çalışanlar her 5 yılda bir kimliklerini yenilemek zorundadırlar. Eğer bu süre içinde bir güvenlik görevlisi kimliğini yenilemezse, mesleğini artık yapamaz duruma gelir. Bu durumda işvereni onu işten çıkarabilir, çünkü artık bu çalışan özel güvenlik vasfı taşımamaktadır.

  TAZMİNAT HAKKI VARMIDIR?

  İşyerinden kimliğini yenilemediği için çıkarılan özel güvenlik görevlileri kıdem ve ihbar tazminatı alabilirler. Güvenlik görevlilerinin kıdem ve ihbar tazminatlarını işverenler karşılar. Bazı işyeri sahipleri bu ödemeyi yapmak istemedikleri için çeşitli hilelere başvurabilirler. Ancak hiçbir şekilde işveren ödemek yapmaktan kurtulamaz. Bunun nedeni işveren ile çalışan arasında görev süresinin ne zaman biteceğine dair bir anlaşma yapılmış olmasıdır. Ayrıca işveren işe aldığı güvenlik görevlisinin kimlik kartının ne zaman yenileneceğini zaten görmektedir. Kimlik iptali nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalan her güvenlik görevlisinin kıdem ve ihbar tazminatı hakkı vardır.