Özel Güvenlik
Giriş Tarihi : 05-05-2020 22:54   Güncelleme : 05-05-2020 23:22

Özel Güvenlik Görevlisi Başka İşlerde Çalıştırılamaz

Özel Güvenlik Görevlisi Başka İşlerde Çalıştırılması Mümkün Mü? Özel Güvenlik Görevlisi Başka İşlerde Çalıştırılması Mümkün Mü? 5188 Özel Güvenlik hizmetleri kanuna göre özel güvenlik görevlileri görev dışından çalıştırılamaz detayı haberimizde...

Özel Güvenlik Görevlisi Başka İşlerde Çalıştırılamaz

Özel Güvenlik Görevlisi Başka İşlerde Çalıştırılması Mümkün Mü?

5188 Özel Güvenlik hizmetleri kanuna göre özel güvenlik görevlileri görev dışından çalıştırılamaz.

Özel Güvenliğin Yasal Hukuki Dayanakları Nelerdir?

i vatandaşların huzur ve güveninin sağlamak  ile can ve mal emniyetinin sağlanmasıdır. Devlet bu sorumluluğu genel emniyet ve asayiş hizmetleri çerçevesinde genel kolluk kuvvetleri aracılığı ile uygulamak zorundadır.Özel Güvenlik, suçların çeşitlenerek çoğalması sonucu devletin toplumun tüm kesimlerine sunduğu kamu güvenliğinde zaman zaman yetişememe ve aşırı iş yükü yaşanması üzerine, kamu güvenliğini tamamlayıcı olarak 1981 yılında 2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşlarının Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunla başlamıştır. 2495 Sayılı Kanun özel güvenlik hizmetlerinin temelini oluşturmuştur.

Özel Güvenlik Tarihçesi

26.06.2004 tarihinde resmi olarak yürürlüğe giren ”5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” ile özel güvenlik hizmeti sunulan alan genişlemiş ve önceki 2495 yasada bulunmayan yeni düzenlemelere yer verilmiştir.
Özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik hizmetlerinde kullanılmasındaki temel amaç özel güvenlik ihtiyacını toplumun her kesimine ulaştırmaktır.

Özel Güvenlik Sektörü Nedir?

Özel güvenlik sektörü, resmi verilere göre ülkemizde sayıları 1 milyonu geçen çalışanları ile önemli yer tutan ve iş dünyasında sektör dinamiğini oluşturan önemli bir yere sahiptir.  Özel güvenlik görevlisi çalıştırmak isteyen kurum veya işletmeler mutlaka ama mutlaka bağlı bulundukları Valilikten Özel Güvenlik İzin faaliyet belgesi almalı, özel güvenlik şirketleri ise İç İşleri Bakanlığından alacakları Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgeleri ile işlevlerini yerine getirebilirler.

Özel Güvenlik Görevlisi Başka İşlerde Çalıştırılamaz

Görevi Dışında İş Verilemez

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’nun 16. maddesinde ”Özel güvenlik görevlisi, 5188 Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz” hükmü bulunmakta olup görev alanı içerisinde güvenlik ve koruma işi dışında farklı ve ilave görevler verilemeyeceği konusunda çalışanı ve yapılacak işi koruma altına almıştır. Sahada, hayatın içinde zaman zaman karşılaştığımız bazı örnekler maalesef ki bu yasağın halen ücretini verdiği işçiye her işi sınırsızca yaptıracağını sanan işveren ve iş bulduğuna sevinip ekmeğini kaybetmemek için elinden geleni yapmaya hazır çalışan (işçi) tarafından benimsenemediği izlenimi vermektedir.

  • Araba yıkayan, hastanede ilaç alan
  • Alışveriş yaptırlan badana-boya yapan,
  • Beden işçisi gibi çalıştırılan, sevkiyata/depoya yardım ettirilen, çay dağıtan vb. yasayla uyuşmayan angarya görevler verilebilen özel güvenlik görevlileri olduğu üzülerek görmekteyiz. Angarya olarak tabir edilebilecek bu işler aslında özel güvenlik görevlisinden branşı ile alınacak verimi de önemli derecede düşürmektedir.

Bu gibi taleplerin öncelikle özel güvenlik görevlileri ile  geri çevrilmesi ve yapılmaması gerekmektedir. İşveren veya vekili tarafından da yasayla uyuşmayan bu görevlerin güvenlik görevlisinden istenmemesi gerekmektedir. Hizmet sunucu konumunda olan özel güvenlik şirketleri de konuya duyarlı olup işverenlere bu konuda rehberlik etmelidirler.  Kaldı ki ilgili yasanın 20.Madde f) bendi: ”Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran, üniforma giydirmeyen veya izin verilen dışında teçhizat giydirerek çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her tespit için üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.” diyerek bu konuda noktayı koymuştur.