Haber
Giriş Tarihi : 22-07-2020 20:30   Güncelleme : 22-07-2020 20:30

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 2020 Yılının İlk 6 Aylık Denetim Faaliyetlerini Açıkladı

Ülkemiz genelinde yürütülen özel güvenlik hizmet ve uygulamaları ile sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelere ve silaha ilişkin süreçlerin mevzuata uygun yürütülmesine yönelik gerçekleştirilen denetim verileri açıklandı.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 2020 Yılının İlk 6 Aylık Denetim Faaliyetlerini Açıkladı

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 2020 yılının ilk altı ayında 331 Özel Güvenlik Şirketi, 58 Özel Güvenlik Eğitim Kurumu, 87 Kişi Koruma Hizmeti,22 Alarm İzleme Merkezi,340 Özel Güvenlik İzni Alan Yer ile 5  Özel Atış Poligonu denetledi.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığından yapılan açıklamada;

Ülkemiz genelinde yürütülen özel güvenlik hizmet ve uygulamaları ile sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelere ve silaha ilişkin süreçlerin mevzuata uygun yürütülmesine yönelik gerçekleştirilen denetimler;

 • İçişleri Bakanlığımız adına Başkanlığımız Polis Başmüfettişlerince,
 • Valilikler adına özel güvenlik denetimleri sorumluluk bölgesi esasına göre Başkanlığımız taşra birimleri ile Jandarma birimlerince, patlayıcı denetimleri ise polis ve jandarma temsilcilerinin bulunduğu ortak komisyonlarca yerine getirilmektedir.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı olarak; evrensel değerleri ve hukukun üstünlüğünü benimseyen, çağdaş bir yönetim anlayışı ile kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetleri ile sivil kullanım amaçlı silah ve patlayıcı maddelere ilişkin faaliyetleri; etkin, verimli, sürdürülebilir ve ölçülebilir yöntemlerle, planlamak, düzenlemek, yürütmek, eğitmek ve denetlemekle birlikte, aidiyet duygusu kazanmış, disipline olmuş, yetki ve sorumluluklarını özümsemiş, genel güvenlik algısına azami katkıda bulunan özel güvenlik görevlileri ile Başkanlığımızın görev alanındaki hizmet bileşenlerini, çağın ihtiyaç ve gelişmelerine uygun olarak bilişim ortamında buluşturan, bürokrasi ve kırtasiyecilikten uzak, otokontrol sistemleri ile denetimlerin sürekli hale geldiği, denetçilerin risk ve performans denetimi yaptığı bir birim olma vizyonuyla hareket edilmektedir.

        Bakanlığımız adına gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinde;

 1. Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması,
 2. Hukuki ihlal ve usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması,
 3. Haksız rekabetin önlenmesi,
 4. Amaca uygun çözümler getirilmesi,
 5. Rehberlik anlayışına dayalı denetim sistemi uygulanmaktadır.

Denetimler;

 1. Mevzuata Uygunluk (Evrak Denetimi),
 2. Performans (Etkili Denetim),
 3. Risk Denetimi (Coğrafi/Ekonomik/Stratejik) şeklinde yapılmaktadır.

Başkanlığımızın 2020 yılı denetimleri kapsamında;

 • Covid-19 sürecinde İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan özel güvenlik hizmetlerine ilişkin emir yazılar,
 • Denetimlerde ve denetim raporlarının tanziminde dikkat edilmesi gereken hususlarda, 05 Haziran 2020 tarihi itibariyle Başkanlığımız merkez ve bölge çalışma merkezlerinde bulunan Polis Başmüfettişlerimize yönelik olarak gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarını müteakiben 08 Haziran 2020 tarihi itibariyle denetimlere devam edilmektedir.

01 Ocak-30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde;

 • 331    Özel Güvenlik Şirketi,
 •   58    Özel Güvenlik Eğitim Kurumu,
 •   87    Kişi Koruma Hizmeti,
 •   22    Alarm İzleme Merkezi,
 • 340    Özel Güvenlik İzni Alan Yer ile
 •     5    Özel Atış Poligonu denetlenmiştir.

Ayrıca, mart ayı itibariyle başlayan Patlayıcı Madde Üretim ve Depolama Tesisi denetimlerinde ise;

 •   15    Patlayıcı Madde Üretim Tesisi ile
 •   53    Patlayıcı Madde Depolama Tesisinin denetimi gerçekleştirilmiş olup, denetimlere halen devam edilmektedir.

       Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve aykırılıklara ilişkin tanzim edilen denetim raporunun bir sureti denetlenen yere, bir sureti gereği yapılmak üzere valiliğe verilir, bir sureti de  Bakanlığa sunulur denildi.