Haber
Giriş Tarihi : 12-10-2021 19:15   Güncelleme : 12-10-2021 19:15

Mobing İle Karşılaşıyorsanız Neler Yapabilirsiniz?

Mobing Karşısında Çalışanların Hakları Nelerdir? Psikolojik taciz olarakta bilinen iş yaşamında bir hayli sık karşılaşılan bir durum olan mobbing, nasıl olur, ne anlama gelir? Yazı dizimizde yer alacak

Mobing İle Karşılaşıyorsanız Neler Yapabilirsiniz?

Mobing Karşısında Çalışanların Hakları Nelerdir? Psikolojik taciz olarakta bilinen iş yaşamında bir hayli sık karşılaşılan bir durum olan mobbing, nasıl olur, ne anlama gelir? Yazı dizimizde yer alacak

Av.Gamze Köker Arıkan

Mobing nedir?

  • Mobbing, “İşyerlerinde bir ya da birden çok kişi tarafından diğer kişi veya kişilere yönelik gerçekleştirilmiş olan, belirli bir zaman sistematik biçimde devam etmekte olan, yıldırma, pasifize etme ya da işten uzaklaştırmayı hedefleyen; mağdur veya mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine ya da sağlıklarına zarar veren kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür” biçiminde tanımlanmaktadır.
  • İş yerinde bir ya da birden çok kişiye yönelik olarak belirli bir zaman devam etmekte olan ve sistematiklik arz eden; bu bireylerin çalışma konusunda motivasyonunu kırmaya ve bu bireyleri psikolojik olarak yıpratmaya, istifaya zorlamaya yönelik kasıtlı ya da kötü niyetli davranışlar mobbingin kapsamına girmektedir.
  • Mobbing bir ya da bir grup işçiyi sabote etmek için yapılan, zalimce, kötü niyetli, intikamcı aşağılayıcı ve eleştirici tavırlarla kendini gösteren, İş yerinde çalışan kişiye karşı aynı iş yerinde bulunan bir ya da birden fazla kişi tarafından uygulanmakta olan psikolojik taciz, şiddet, düşmanca tutum vb. Davranış ya da tutumlardır.Mobbinge hakaret, aşağılamaya maruz kalmak, normalin üstünde iş yükü yüklenmesi, istifaya zorlama, tehdir, cinsel taciz, dışlama, ayrımcılığa tabi tutma gibi davranışlar örneğin verilebilir.

Mobbing yapan aynı işyerinde işveren veya çalışan olmalıdır.Mobbingin varlığından söz edilebilmesi için evvela bunun işyerinde olması ve belli bir işçiyi/işçileri hedef alacak şekilde süreklilik ve sistematik arz etmesi gerekiyor.

Sürekliliği olmayan ve uzun aralıklarla gerçekleşen davranışlar mobbing olarak değerlendirilemez.

Mobbing üstler tarafından gerçekleştirilebileceği gibi astlar tarafından üstlerine yönelik olarak gerçekleşmesi de mümkündür.

Mobing İle Karşılaşıyorsanız Neler Yapabilirsiniz?

Mobbing Karşısında Çalışanların Hakları Nelerdir? Kıdem tazminatını ve manevi tazminat alarak iş sözleşmesini feshedebilirsiniz.

Mobbingin çok çeşitli nedenleri olmakla beraber uygulamada en çok karşılaşılanı işçiyi bezdirerek işyerinden ayrılmasını sağlamaya çalışmaktır. İşçi mobinge maruz kaldığında işyerinden ayrılarak kıdem tazminatı talep edebilir ya da mobbingin tespiti için iş mahkemesinde dava açıp, iş mahkemesinde açtığı bu dava ile beraber tazminat da talep edebilecektir. Mobbingin varlığı feshi haklı kılmaktadır.

Mobbing olduğu kanısına varılır ise, evvela mağdurun sakin olması, çatışmadan uzak durması önerilmektedir.

Mobbingin soyut beyanlardan çok, somut bilgi ve belgeler ve tanık beyanlarıyla ortaya koyulması gerekiyor.

Mobbinge uğrayan işçi psikolojik tacize uğradığını kanıtlayacak yazışma, not, mesaj vb. Bilgi ve belgeleri saklamalı, gerekli gördüğü tıbbi ve hukuki yardımı almalıdır.

AdminAdmin