Haber
Giriş Tarihi : 24-03-2021 08:24   Güncelleme : 24-03-2021 08:24

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak

Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri Fındıklı Merkez Binadaki Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmesi gerekiyor. 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi en az lise mezunu KPSS şartsız işçi alıyor. Üniversitenin Resmi Gazete'de ilanına göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İŞKUR aracılığıyla en az lise mezunu sürekli işçi alacak. 

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 22.03.2021–26.03.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacak.  Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul İli düzeyinde karşılanacak, ilan tarihi itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate

alınacak. Şartları uyan adaylar, başvurularını Beyoğlu İş–Kur İlçe Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekiyor. 

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylarda aranan şartlar şu şekilde belirtildi:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

4. Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar; Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLECEK? 

Noter kura çekimi 01.04.2021 günü saat 10:00'da Üniversitenin Fındıklı Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından https://www.msgsu.edu.tr/canli-yayin adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecek. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecek. Adaylar Noter tarafından seçilen ve "asil aday" listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 26-27-28-29-30 Nisan 2021 ve 03 Mayıs 2021 tarihlerinde Üniversitenin Fındıklı Yerleşkesi Konferans Salonunda 09:30'dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklar. Mülakat neticesinde sonuçlar 07 Mayıs 2021 tarihi mesai bitimine kadar www.msgsu.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacak. 

Sözlü Mülakat Tarihleri

Güvenlik Hizmetleri : 26-27-28 Nisan 2021

Temizlik Hizmetleri : 29-30 Nisan 2021

Bakım ve Onarım Hizmetleri : 03 Mayıs 2021

BELGE TESLİMİ

Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri Fındıklı Merkez Binadaki Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmesi gerekiyor. 

1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. İkametgah (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

3. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

4. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir)

5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)

7. (2) Fotoğraf

8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;

a. Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte)

b. Tam teşekküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu,

9. Temizlik ve Bakim Onarım Hizmetleri için "Sağlık Raporu"