Çalışma Dünyası
Giriş Tarihi : 08-08-2018 00:40

Maaş Ücretinden Kesilen Gelir Vergisi Dilimleri Nasıl Hesaplanır

İşçiler ve kamu görevlileri Ocak ayından itibaren yüzde 15 gelir vergisi ödüyor. Ancak gelir vergisi brüt ücret üzerinden hesaplanarak ödendiği ve elimize net ücret geçtiği için ödediğimiz vergiyi ilk aylarda hmiyoruz

Maaş Ücretinden Kesilen Gelir Vergisi Dilimleri Nasıl Hesaplanır

İşçiler ve kamu görevlileri Ocak ayından itibaren yüzde 15 gelir vergisi ödüyor. Ancak gelir vergisi brüt ücret üzerinden hesaplanarak ödendiği ve elimize net ücret geçtiği için ödediğimiz vergiyi ilk aylarda hmiyoruz. İkinci vergi dilimine girip ödediğimiz vergi yüzde 20’ye çıktığında ve elimize geçen net ücret düşürdüğünde gelir vergisi canımızı yakmaya başlıyor! Hele bir de yıl sonuna doğru üçüncü dilime girdiysek vergi oranı yüzde 27’ye çıkıveriyor. 

Aralık ayı itibariyle asgari ücretli için vergi oranı yüzde 20; asgari ücretli işçi çalıştırıp milyonlar kazanan şirketler için de vergi oranı yüzde 20. İşçi ve kamu emekçileri için gelir vergisinden kaçış yok. Çünkü gelir vergisi kaynaktan kesiliyor. Milyonlarla oynayanlar ise vergiden yırtmak için parasını vergi cennetlerine kaçırıyor. Emekçinin payına ise adeta bir vergi cehennemi düşüyor. Emekçi yılda 2 aylık ücreti kadar gelir vergisi öderken bir de bir dizi dolaylı vergi ödüyor. 

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ VE HESABI

İşçiler için brüt ücretten, yüzde 14 oranında SGK primi (işçi payı) ve yüzde 1 işsizlik sigortası fonu primi (işçi payı) kesilir. Bu kesintilerden sonra elde edilen rakam vergi matrahıdır. Yani brüt ücretin yüzde 85’ini aldığımızda ödeyeceğimiz vergiye esas, aylık vergi matrahımızı buluruz. Yıl içinde aylık vergi matrahları toplanarak, kümülatif (toplam) vergi matrahı elde edilir. Toplam vergi matrahı birinci vergi dilimi içinde kaldığı sürece (13 bin TL’ye kadar) gelir vergisi oranı yüzde 15’tir. Aylık vergi matrahının yüzde 15’i kadar gelir vergisi kesilir. Toplam vergi matrahı 13 bin TL’yi geçtiğinde ikinci vergi dilimine girilir ve gelir vergisi oranı yüzde 20’ye çıkar. Üçüncü vergi diliminin sınırı 30 bin TL, vergi oranı yüzde 27. Dördüncü vergi diliminin sınırı 110 bin TL, vergi oranı ise yüzde 35. Bu oranlar kamu görevlileri için de geçerli.

2018 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri açıklanmıştır. Gelir Vergisi Tarifesi, Gelir Vergisi Genel Tebliğleri ile bir sonraki yıl uygulanmak üzere Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmektedir.

Gelir Vergisi Kanunun 103. madde düzenlenen Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları tutar karşılıklarına ait tarife 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2018

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

14.800 TL'ye kadar

15

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası

20

120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası

27

120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL, fazlası

35

Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2018

Gelir Dilimi

 

Vergi Oranı

14.800 TL'ye kadar  

15

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası  

20

80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası  

27

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, fazlası  

35

 

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2017

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

13.000 TL'ye kadar

15

30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası

20

110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, fazlası

27

110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL, fazlası

35

Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2017

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

13.000 TL'ye kadar

15

30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası

20

70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, fazlası

27

70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, fazlası

35

Kaynak: www.MuhasebeTR.com2018 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri açıklanmıştır. Gelir Vergisi Tarifesi, Gelir Vergisi Genel Tebliğleri ile bir sonraki yıl uygulanmak üzere Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmektedir.

Gelir Vergisi Kanunun 103. madde düzenlenen Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları tutar karşılıklarına ait tarife 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2018

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

14.800 TL'ye kadar

15

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası

20

120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası

27

120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL, fazlası

35

Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2018

Gelir Dilimi

 

Vergi Oranı

14.800 TL'ye kadar  

15

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası  

20

80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası  

27

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, fazlası  

35

 

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2017

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

13.000 TL'ye kadar

15

30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası

20

110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, fazlası

27

110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL, fazlası

35

Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2017

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

13.000 TL'ye kadar

15

30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası

20

70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, fazlası

27

70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, fazlası

35

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Evrensel:Onur Bakır