Sendikal
Giriş Tarihi : 03-09-2020 19:42   Güncelleme : 03-09-2020 20:12

LOOMİS te Süreç Yine Uzadı,Sendikal Yetki Tespitine Mahkemenin Belirlediği Bilirkişi Heyeti Karar Verecek

Loomis Güvenlik Hizmetleri A.Ş. tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Güvenlik ve Savunma İşçileri (Güvenlik-İş) Sendikası davalı gösterilmek suretiyle sendikanın davacı işyerinde toplu iş sözleşmesi yapmak için gerekli çoğunluğu sağladığına ilişkin yetki tespit kararının iptali istemli dava açılmıştır. İstanbul 25. İş Mahkemesinde 2019/79 Esas numarası ile görülen davada,sendikada alehine karar verilmiştir.

LOOMİS te Süreç Yine Uzadı,Sendikal Yetki Tespitine Mahkemenin Belirlediği Bilirkişi Heyeti Karar Verecek

Loomis Güvenlik Hizmetleri A.Ş. tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Güvenlik ve Savunma İşçileri (Güvenlik-İş) Sendikası davalı gösterilmek suretiyle sendikanın davacı işyerinde toplu iş sözleşmesi yapmak için gerekli çoğunluğu sağladığına ilişkin yetki tespit kararının iptali istemli dava açılmıştır. İstanbul 25. İş Mahkemesinde 2019/79 Esas numarası ile görülen davada,sendikada alehine karar verilmiştir.

LOOMİS'te Toplu İş Sözleşmesi Süreci Yine Uzadı

Sendika Toplu İş Sözleşmesi İçin Yetki Alabilecek Mi?

İstinaf Mahkemesi Sendikanın Lehine Sonuçlanan Kararı Bozdu Yerel Mahkemeye Dosyayı Geri Gönderdi

Son Kararı Bilirkişi Söylecek

İstanbul 25. İş Mahkemesinin davanın reddine dair kararına karşı Loomis Güvenlik Hizmetleri A.Ş. vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesinin 23.06.2020 tarih ve 2020/1134 Esas 2020/1343 Karar sayılı kararı ile; “"İlk Derece Mahkemesi yargılama safhasında, tespite konu işyerleri arasında yönetim birliğinin olup olmadığı, merkez  ve diğer işyerlerindeki işin niteliği yönünden bağlılık olup olmadığı ve işyerlerinin bağlı işyeri niteliğinde olup olmadığı hususlarının da denetime elverişli olarak açıklığa kavuşturulmaksızın, salt işyerlerinin farklı SGK işyeri numaralarının bulunduğundan hareketle işletme niteliğinde olduklarına ilişkin bilirkişi raporu da yeterli değildir." ve "Yetki tespit döküm belgesinde yer alan işçilerden, yetki tespit başvuru tarihi olan 19/02/2019 tarihi itibariyle yetkili organ tarafından üyeliğe kabul kararı bulunmamasına rağmen yetki tespitinde sendika üyesi olarak kabul edilenlerin bulunup bulunmadığı tespit edilerek, yetki tespitini etkileyecek nitelikte bir hatanın olup olmadığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespit edilmesi gerekir. Bu durum karşısında belirtilen gerekçelerle; sendika yetki tespitinde uzman akademisyen, işletme/mali müşavir ve insan kaynakları uzmanından oluşacak bilirkişi kurulundan bu konuda denetime elverişli bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre bir karar verilmek üzere ilk derece mahkemesi kararının HMK’nun 353/1-a.6 maddesi gereğince kaldırılarak, davanın yeniden görülmesi için dosyanın mahalli mahkemesine gönderilmesine” karar verdi.