Firma Haberleri
Giriş Tarihi : 13-12-2021 18:47   Güncelleme : 13-12-2021 19:24

LOOMİS B.A.M'a Götürdüğü Yetki Tespit İtiraz Davasını Kaybetti,Toplu İş Sözleşmesi Süreci Başlıyor

2019 Yılında başlayan LOOMİS Güvenlik Hizmetleri A.Ş ile Güvenlik ve Savunma İşçileri sendikası arasında uzun süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi Yetki süreci sonuçlandı.

LOOMİS B.A.M'a Götürdüğü Yetki Tespit İtiraz Davasını Kaybetti,Toplu İş Sözleşmesi Süreci Başlıyor

2019 Yılında başlayan LOOMİS Güvenlik Hizmetleri A.Ş ile Güvenlik ve Savunma İşçileri sendikası arasında uzun süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi Yetki süreci sonuçlandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27.Hukuk Dairesi Başkanlığı yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.Buna göre Güvenlik ve Savunma İşçileri sendikası işçiler adına sendika toplu iş sözleşmesi yapabilmek adına yetkili sendika oldu.LOOMİS Güvenlik Hizmetleri A.Ş'nin Bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu kararı Yargıtay'a taşıyıp taşımayacağı konusu ise şimdilik bilinmiyor.LOOMİS Güvenlik Hizmetleri A.Ş tarafından çıkan karar ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik İş Sendikası, Hukuk Müşaviri Av.Levent Atabay'a teşekkür etti.

LOOMİS Güvenlik Hizmetleri A.Ş'de başlayan sendikal süreç hakkında tüm gücü ile işçilerin yanında olan ve işçilerin toplu iş sözleşmesi  ile sosyal ve ekonomik haklara kavuşması için mücadelesini bırakmayan Av.Levent Atabay'a bir teşekkür de işçilerden geldi.

Sendikadan karar ile ilgili açıklama geldi.Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikasından yapılan açıklamada;

''Sendikamız tarafından 4 Şubat 2019 tarihinde Loomis Türkiye’de sendikal örgütlenme süreci başlatılmıştır. 19 Şubat 2019 da ise 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca İşletme Toplu İş Sözleşmesi için aranan %40 çoğunluk sağlanarak yetki başvurusunda bulunulmuş ve akabinde 26 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Sendikamıza, Loomis Türkiye İşçileri adına Toplu İş Sözleşmesine taraf olma yetkisi verilmiştir. Loomis Türkiye Yönetimi Mart 2019 da Sendika Yetki tespitine itiraz ederek süreci uzatmaya çalışmıştır. İstanbul 29. İş Mahkemesinde görülen davada sendikamız haklı bulunmuş ve Loomis Türkiye’nin yetkisizlik talebi reddedilmişti. Loomis Türkiye bu karara da itiraz etmiş ve konu İstinaf merciine taşınmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi tarafından yapılan istinaf incelemesinde Sendikamız bir kez daha haklı bulundu. İlgili hükümde özellikle “yetki tespiti tarihi itibariyle davalı sendika üye sayısının 431 olup, işletme düzeyinde olumlu yetki tespitine dair yasal çoğunluğun sağlandığı ve davalı bakanlıkça davalı sendikaya işletme düzeyinde verilen olumlu yetki tespiti kararında isabetsizlik bulunmadığı sabit olduğundan davacının bu yöndeki istinafının haklı olmadığı anlaşılmıştır.” denilmek suretiyle işçiler adına yürüttüğümüz sendikal mücadelemizin hukuk nezdinde ne denli haklı olduğu hususu üst mahkeme tarafından bir kez daha vurgulanmıştır Loomis Türkiye’de başlattığımız sendikalaşma ve yetki sürecinde engin hukuki bilgi ve tecrübelerini sendikamızla paylaşan ve dava sürecini başarıyla yürüten Hukuk Müşavirliğimize ve Baş Hukuk Müşavirimiz Av. Levent Atabay’a teşekkürü borç biliriz.' denildi.

AdminAdmin