Haber
Giriş Tarihi : 19-01-2021 18:14   Güncelleme : 19-01-2021 18:14

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8 Güvenlik Görevlisi Sürekli İşçi Alımı Yapacak!

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, en az ortaöğretim mezunu 20 sürekli işçi alımları yapıyor. 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8 Güvenlik Görevlisi Sürekli İşçi Alımı Yapacak!

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, en az ortaöğretim mezunu 20 sürekli işçi alımları yapıyor. 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, farklı birimlerde “sürekli işçi” kadrosu için personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik”e göre alım yapılacağı bildirildi. Alımlar İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Alım Yapılacak Hizmet Türleri

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, temizlik ve güvenlik görevlisi kadrolarına alım yapacak. Kadroların dağılımı şu şekildedir:

 • 10 Temizlik Görevlisi,
 • 2 Temizlik Görevlisi (Engelli),
 • 8 Güvenlik Görevlisi.
 • Genel Başvuru Şartları

 • Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

  Güvenlik Görevlisi Alımları için Aranan Şartlar 

 • Lise ve dengi okul mezunu olmak,
 • 18 – 35 yaş arasında olmak,
 • 5188 sayılı Kanun Gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak,
 • Temel eğitim sonrası kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması ve Valiliklerce verilen geçerli Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
 • İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
 • Kütahya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
 • Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, başvurularını İş-Kur internet sitesinden 18.01.2021 – 22.01.2021 tarihleri arasında online olarak yapacaklardır.

 • kaynak:mymemur