Haber
Giriş Tarihi : 23-09-2021 19:09   Güncelleme : 23-09-2021 19:09

Kültür ve Turizm Bakanlığı, temizlik ve güvenlik personeli alımı yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, en az ilkokul ve lise mezunu olmak üzere temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Peki, başvurular hangi tarihler arasında alınacak, şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, temizlik ve güvenlik personeli alımı yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu'nda istihdam edilmek üzere temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. 

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN ALINACAK?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 29 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresi aracılığı ile "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecek.

Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak.

Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecek. 

İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacak.

İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları alınabilecek.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe apabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak (29.09.2003 ve öncesi doğumlu olmak).

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

Güvenlik Görevlisi meslek kolu için;

35 yaşından gün almamış olmak (29/09/1986 ve sonrası doğumlu olanlar).

En az ortaöğretim öğrenim düzeyine sahip olmak.

Başvurunun son günü (04/10/2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sürekli işçi kadrosuna atanacak Güvenlik Görevlileri 7/24 saat esasına göre vardiyalı çalışacak olup, çalışma saatleri ilgili birimce mevzuat çerçevesinde belirlenecektir.

Temizlik Görevlisi meslek kolu için;

En az ilköğretim öğrenim düzeyine sahip olmak.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sürekli işçi kadrosuna alınacak olan temizlik görevlileri; Aynı hizmet binasını müşterek kullanan Yüksek Kurum, Atatürk Araştırma Merkezi ile Atatürk Kültür Merkezinin ihtiyaçlarında çalıştırılmak üzere görevlendirileceklerdir. Bu kapsamda; Kurumun ana hizmet binası ile muhtelif adreslerde bulunan kitap satış bürosu, e-mağaza ve kitap deposu gibi yerlerde çalıştırılacak olup, bu kapsamda temizlik, paketleme (kolileme), taşıma, yükleme ve boşaltma gibi işler yapacaktır.

Türk Tarih Kurumu sürekli işçi kadrosuna alınacak olan temizlik görevlileri; Kurumun ana hizmet binası ile muhtelif adreslerde bulunan kitap satış bürosu, e-mağaza ve kitap deposu gibi yerlerde çalıştırılacak olup, bu kapsamda temizlik, paketleme (kolileme), taşıma, yükleme ve boşaltma gibi işler yapacaktır.

KAYNAK NTV

AdminAdmin