Kategorilenmemiş
Giriş Tarihi : 24-04-2017 18:20

KKTC Özel güvenlik hizmetleri yasaya kavuştu.Silah Kullanmak Yasak

KKTC Özel güvenlik hizmetleri yasaya kavuştu.Silah Kullanmak Yasak
  Meclisʹin 17 Nisan’daki toplantısında oy çokluğuyla kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da bugün onayladığı ˮÖzel Güvenlik Hizmetleri Yasasıˮ, 1 Temmuzʹdan itibaren fiilen uygulanmaya başlanacak. Yasayla, kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usuller ile özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususlar belirlendi. Dünyadaki örnekleri de incelenerek son hali verilen Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası uyarınca özel güvenlik görevlileri ateşli silah kullanamayacak ancak can güvenliğini tehdit eden hareketler sergileyen kişileri, hareketlerini kısıtlamak üzere alıkoyabilecek. Özel güvenlik görevlisi bu gibi durumlarda hemen polise haber verecek. Bu görevi yapabilmeleri için alacakları eğitimde başarılı olmaları şartı getirilen özel güvenlikçiler, cop, kelepçe, düdük, küçük boy sprey, el detektörü gibi donanımlar kullanabilecek. Özel güvenlik görevi yapacakların 120 saatlik teorik ve pratik eğitimden geçmesi zorunlu olacak. Bu kişiler belirli periyotlarla en az 60 saatlik yenileme eğitimini de alacak. İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulacak “Özel Güvenlik Komisyonu”nun oluşumu, görev ve yetkilerinin de belirlendiği yasa 1 Temmuz’da yürürlüğe girince, üç ay içinde de tüzüklerinin yürürlüğe konulması gerekiyor. ALTUĞRA: ˮÖZEL GÜVENLİĞE DÜZEN GELDİˮ Yasanın görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, ülkede halihazırda özel güvenlik şirketleri bulunduğunu ancak bunların hiçbir yasaya dayanmadan faaliyet gösterdiğini, Meclisʹten oy birliğiyle geçen yasayla bu şirketlerin yasal zemine kavuşturulduğunu söyledi. Özel güvenlik hizmetlerinin ilk kez yasal boyuta çekildiğini, görev ve yetkilerinin netleştiğini, bu alana bir düzen geldiğini kaydeden Altuğra, özel güvenlik görevlilerinin ateşli silah kullanma yetkisi olmadığını, tasarıda yer alan bu yöndeki düzenlemeyi, komite aşamasında değiştirdiklerini, yasanın bir yıl gibi uzun süre komite gündeminde kalmasının nedeninin de silah yetkisi olup olmaması tartışmalarından kaynaklandığını bildirdi. Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine Meclisʹten oy çokluğuyla onaylanan Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası hakkında bilgi verdi; soruları yanıtladı. Altuğra, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki yasayla, kurum ve kuruluşların özel güvenlik hizmeti alabileceğini söyledi. İzlem Gürçağ Altuğra, sektörel olarak, özel güvenlik hizmeti alması veya özel güvenlik birimi kurması zorunlu olan kuruluşlar ile özel olarak korunması gereken stratejik yer ve tesislerin, Komisyon’un görüşü alınarak, Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nca belirlenip Resmi Gazete’de ilan edileceğini bildirdi. ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALMAK İSTEYENLERİN İLK BAŞVURU ADRESİ KOMİSYON Altuğra, İçişleri Bakanlığı tarafından bir de Özel Güvenlik Komisyonu kurulacağını, özel güvenlik hizmeti almak veya kendi özel güvenlik birimlerini kurmak isteyenlerin başvurularının da bu komisyonca alınacağını ve komisyon kararının Bakanlar Kuruluʹnca onaylanması gerektiğini kaydetti. 5 kişilik komisyonda İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya müsteşar düzeyinde bir kamu görevlisi başkanlığında oluşturulacağını belirten Altuğra, hizmet almak isteyen kurum ve kuruluşun bulunduğu ilçenin kaymakamının, Polis Genel Müdürü veya Müdür Muaviniʹnin, Başsavcılıkʹın görevlendireceği en az savcı düzeyinde bir temsilci ve GKKʹnın atayacağı en az binbaşı rütbesinde bir görevlinin de komisyonun üyesi olacağını anlattı. Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, özel güvenlik görevlisinin sayısının ve taşıyabilecekleri teçhizatın neler olacağına da komisyonun karar vereceğini ifade etti. GERÇEK KİŞİLER KORUMA BULUNDURAMAYACAK Yasa uyarınca gerçek kişilerin kesinlikle özel güvenlik tarafından korunamayacağını vurgulayan İzlem Gürçağ Altuğra, ˮKişi koruması olmayacak. Özel güvenlik şirketleri tarafından sadece kurum ve kuruluşlar korunabilecekˮ dedi. Altuğra, halihazırda var olan ve kişi koruması yapan kişilerin yasal boyutu olmadığını söyledi. ˮÖZEL GÜVENLİKÇİLER KESİNLİKLE ATEŞLİ SİLAH KULLANAMAYACAKˮ Altuğra, yasada kesinlikle özel güvenlik görevlilerinin ateşli silah yer almadığını, silah olsun mu olmasın mı tartışmaları yüzünden tasarının komitenin gündeminde uzun süre kaldığını ancak komite üyelerinin hiçbir zaman silaha sıcak bakmadığını ve bu yönde karar alındığını anlattı. HAVAALANINDA GÖREV YAPACAKLARA ÖZEL EĞİTİM İzlem Gürçağ Altuğra, havalimanlarının da özel güvenlik tarafından korunacağını, burada görev yapacak kişilerin ise diğerlerinden farklı olarak Sivil Havacılık Dairesi denetimi altında, uluslararası sivil havacılık mevzuatının belirlediği eğitimi aldıktan sonra görev yapabileceğini söyledi. Diğer alanlarda görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin de eğitimden geçeceğini vurgulayan Altuğra, havaalanında görev yapacak kişilerin Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde 120 saatlik pratik ve teorik eğitimden geçirileceğini ve sınavda başarılı olanların özel güvenlik belgesi alabileceğini kaydetti. İzlem Gürçağ Altuğra, belgenin 5 yıl boyunca geçerli olacağını, 5 yılın sonrasında en az 60 saat olmak üzere yenilenme eğitimine tabi tutulacak özel güvenlik görevlilerinin, tekrar sınavdan geçirileceğini ve bakanlık tarafından verilecek yenilenme belgesiyle görevlerini sürdürebileceğini bildirdi. Bazı kurum ve kuruluşların alarm izleme merkezi kurmak isteyebileceğini, bunun için bakanlık izni gerektiğini kaydeden Altuğra, aranan niteliklerin ise tüzüklerle belirleneceğini söyledi. Altuğra, festival, konser, futbol maçı gibi acil ve geçici durumlarda özel güvenlik hizmeti satın alabilmek için komisyonun toplanmasına gerek olmayacağını, bakanlığın yetki kullanarak 115 günlük süreyi aşmamak kaydıyla özel güvenlik hizmetini aldırtabileceğini belirtti. Komisyonun başvurulara 30 gün içinde yanıt vermesi gerektiğini kaydeden İzlem Gürçağ Altuğra, ˮKKTC vatandaşı, en az lise mezunu, 18 yaşı tamamlamış, temiz sicile sahip, eğitim belgesine sahip kişilerinˮ özel güvenlik görevlisi olabileceğini açıkladı. Altuğra, özel güvenlik görevlisinin yetkilerini sıralarken, görev alanına girmek isteyen kişileri ve eşyalarını X-Ray cihazından geçireceğini,  üzerini detektörle arayabileceğini, eşyaları arasında tehlikeli birşey varsa el koyup en yakın polise bildirmesi gerektiğini anlattı. Güvenliği bozan hareketlerde bulunabilecek kişilerin de özel güvenlik görevlileri tarafından alıkonabileceğini kaydeden Altuğra, görev başındaki özel güvenlik görevlilerinin, görev alanlarına göre komisyonca belirlenecek üniformaları giymek zorunda olacağını söyledi. İzlem Gürçağ Altuğra, görevlilerin ayrıca yakalarında kimlik kartı taşıyacağını, kimlik kartı olmayan ve üniforma giymeyenlerin çalışamayacağını vurguladı. Özel güvenlik görevlilerinin iş kazası geçirmesi veya ölümü halinde, bağlı bulunduğu şirketin varislerine tazminat ödemek zorunda olacağını bildiren Altuğra, bu kişilerin görevleri sırasında üçüncü kişilere zarar vermesi halinde ödenecek tazminat için mali zorunluluk sigortası yaptırmasının zorunlu olduğunu anlattı. ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ YÖNETİCİSİ ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMAK ZORUNDA Altuğra, yasadaki bir başka düzenlemeye göre özel güvenlik şirketi yöneticisinin üniversite mezunu olması gerektiğini kaydetti. Güvenlikle ilgili bir fakülteden mezunların direkt sınava girebileceğini; bunun dışındakilerin bir eğitimden geçeceğini anlatan Altuğra, bu konudaki kuralların da tüzüklerle belirleneceğini belirtti. Altuğra, yasadaki geçici madde uyarınca halihazırdaki özel güvenlik şirketi sahiplerinin eğer üniversite mezun değillerse, 5 yıl içinde bu koşulu yerine getirmeleri gerektiğini açıkladı. Yasaya para ve değerli eşya transferinde özel araç kullanılması koşulu konulduğunu belirten İzlem Gürçağ Altuğra, özel güvenlik şirketinde aranan niteliklere haiz olmayan kişileri çalıştıranların para cezasına çarptırılacağını bildirdi. Özel güvenlik şirketlerinin hem bakanlık hem de Polis Genel Müdürlüğüʹnce denetleneceğini kaydeden Altuğra, yasa uyarınca 3 ay içinde 7 tüzük hazırlanacağını da belirtti. Yasanın ülkeye hayırlı olmasını dileyen İzlem Gürçağ Altuğra, uygulamaya girince görülebilecek olası eksikliklerin de giderileceğini sözlerine ekledi.