Haber
Giriş Tarihi : 15-04-2019 10:58

Kamuya Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılacak!

Kamu kurumları personel almaya devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına binlerce 4/B li statüde güvenlik görevlisi alınacak! Eğer lise mezunu iseniz ve geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahipseniz 4/Bli statüde sözleşmeli olarak çalışmanız mümkün olacak

Kamuya Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılacak!


Özel Güvenlik Olmak İçin Gerekenler Nelerdir? Türkiye genelinde birçok kamu kurumu özel güvenlikler tarafından korunuyor. Özel güvenlik olarak görev yapan kişiler silahlı ve silahsız olmak suretiyle ikiye ayrılıyor. Her iki özel güvenlik için de sertifika alınması zorunludur. Birçok ilde özel güvenlik kursu verilmekte ve 100 saatlik eğitim alan bireyler silahsız, 120 saat eğitim alan bireyler ise silahlı özel güvenlik olabilmektedir. Kurslarda eğitimini tamamlayan adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği sınava katılım sağlamakta ve başarılı olan kişiler sertifika alabilmektedir. Sınavda yeterli puanı alamayan adayların ise EGM sınavına 3 kere girebilme hakkı vardır.4/B li sözleşmeli çalışmaya ilişkin 5.6 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapılacak. Yapılacak değişiklikle Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekinde yer alan 4 sayılı cetvele Koruma ve güvenlik görevlisi unvanının eklenilmesi çalışmaları devam ediyor.Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte 4/B li statüde koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

4/B li personel ; 657 sayılı Kanuna göre;Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri

4/B'Lİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI CUMHURBAŞKANINCA BELİRLENİYOR

Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Cumhurbaşkanınca belirlenir.