Haber
Giriş Tarihi : 01-02-2021 19:04   Güncelleme : 01-02-2021 19:04

Kamuda Özel Güvenlik Görevlileri İş Değişikliği Talebinde Bulunabilir Mi?

4/D statüsünde kadroya gecen işçilerin birimler arası geçiş yapabilmesine engel teşkil eden bir yasa kanun var mı?

Kamuda Özel Güvenlik Görevlileri İş Değişikliği Talebinde Bulunabilir Mi?

4/D statüsünde kadroya gecen işçilerin birimler arası geçiş yapabilmesine engel teşkil eden bir yasa kanun var mı?

Konuyu özel güvenlik görevlileri üzerinden ele aldığımızda haber sitemize bu yönde çok sorular gelmektedir.

Kamuda kadroya geçiş şartlarının belirlendiği 696 sayılı KHK’nın 127. maddesini incelediğimizde “ birimler arası geçiş yapılamaz “ şeklinde bir ibare bulunmamaktadır. İşçilerin kadroya geçiş şartları aynı KHK’nın ilgili maddesinde 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak” üzere güvenlik, temizlik, tıbbi sekreter gibi çalışanlar arasında ayrım yapmaksızın belirlenmiştir. Ayrıca belirtilen şartları yerine getiren herkes 4D sürekli işçi statüsünde kadroya geçirilmiştir.

Özel güvenlik görevlilerinin geçiş sürecinde yukarıda belirttiğimiz kıstaslar uygulanmıştır. Geçişi tamamlanan özel güvenlik görevlileri ile ilgili KHK’nın 127. Maddesinde “Özel güvenlik görevlilerinden bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar, 5188 sayılı Kanun hükümlerine de tabi olmaya devam eder. “ ibaresi yer almaktadır.

Buna göre özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya devam edenlerin görevini 5188 sayılı kanuna göre yapacağını ve güvenlik kimlik kartının olması gerektiğini belirtmiştir. Başka bir birime geçiş yapamaz ibaresi yoktur

 Bir temizlik görevlisinden yeterlilik belgesi istenmediği gibi sürekli işçi kadrosunda temizlik yâda hasta yönlendirme gibi görevlerde çalışmaktadır. Statüsü ve kadrosu işçi kamu işçisi olarak Kurumlarda çalışanların ihtiyaca göre birimler arası görevlendirmesine engel teşkil eden bir kanun yasa yoktur.

Özellikle günümüzde birçok güvenlik görevlisi kimlik yenilemede çok sıkı9ntı çekmektedir. İşi gereği sürekli adli olaylara karışan güvenlik görevlilerinin kimlikleri iptal edilmiş ve edilmekle karşı karşıya kalmaktadır.  Kimliği yenilenemeyen ya da yenilemek istemeyen bir çalışan kurumundan başka bir birime geçiş yapmak istemesi durumda geçiş izni verilmediği iş akdine son verilmektedir. Kurumlar burada 696 sayılı KHK’YI bahane ederek “sen güvenlik olarak geçtin”  diyerek olumsuz cevap vermektedir.

 Bu bahanenin arkasına sığının kurumlar nedense aynı KHK’da maaş ve ücretler konusunda” tüm hakları ile” geçiş yapılacaktır demesine rağmen asgari ücret farklarını ödememektedir. Buna ne diyeceğiz?

 Özel güvenlik kimliği güvenlik olarak görev yapmak için olduğunu düşündüğümüzde herkes bu kimliği alarak bir güvenlik adayı olabilmektedir. Yani Kadrolu bir temizlik işçisi de bunu alabilir çalışabilir. Güvenlik kimliğini yenilmeyen bir özel güvenlik görevlisi 5188’e göre “GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ”görev yapamaz ama işçi olarak çalışma hayatına devam etmelidir.

Örnek verecek olursak;

Kadroya gecen işçi kadrosundaki bir şoför ehliyetine ceza yediğinde yâda geçici süre el konulduğunda işten çıkarılmadığına göre, Özel Güvenlik görevlilerde işçi kadrosunda olduğu için başka birime geçilmelidir. İşten çıkarılma haksız bir uygulama olduğu gibi iyi niyet çerçevesinde değildir. Ayrıca 5 yıl kimlik yenilme şartı olan güvenlik görevlilerinin kurs ücretlilerini kurumların karşılamaması ayrı bir muammadır.

STK’ların Sendikaların toplu sözleşmelerde, hukukçuların adli mercilerde bu sorunlara çözüm araması gerekmektedir.

Başka kurumlarda bölgelerde ihtiyaca göre idarenin oluruyla başka birimlere geçenlerin olduğu bilgisi tarafımıza gelmektedir.

Bu konuyu Özel güvenlik haber olarak araştırıyor bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.