Haber
Giriş Tarihi : 03-11-2020 08:39   Güncelleme : 03-11-2020 08:54

Kamuda İşçileri Sevindiren Haber, Asgari Ücret Farkları İle İlgili Yargıtay Son Noktayı Koydu!

696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin eksik ödenen asgari ücret farkları davasında yargıtay son noktayı koydu .Detaylar haberimizde..

Kamuda İşçileri Sevindiren Haber, Asgari Ücret Farkları İle İlgili Yargıtay Son Noktayı Koydu!

Taşeronda çalışmaktayken 696 Sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçirilen yüzbinlerce işçinin uzun zamandan beri beklediği eksik ödenen asgari ücret farkları davasında beklenen karar sonunda Yargıtay tarafından verildi.

Asgari Ücret Farkı Davası Nedir?

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında taşeron nezdinde çalışmakta olan işçilerin 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi esnasında taşeron nezdinde almakta oldukları asgari ücretin oransal fazlası ücretleri ile çalıştıkları idarelere geçişleri sağlanmış,  sürekli işçi kadrosuna geçtikleri 02/04/2018 tarihinden sonra da 2019 yılına kadar taşeron nezdinde çalışırken aldıkları ve asgari ücretin oransal fazlası üzerinden belirlenen  ücretlerini almaya devam etmişlerdir.  

Yukarıda açıklandığı üzere birçok kamu kurum ve kuruluşunda sürekli işçi kadrosuna geçirilmeden önce ücretleri ihale şartnameleri ile asgari ücretin oransal fazlası olarak belirlenen işçilerin ücretleri kadroya geçtikten sonra da 2018 yılı boyunca aynı oran üzerinden ödenmeye devam edilirken 2019 yılına gelindiğinde durum farklılaşmış, Çalışma Genel Müdürlüğünün görüşü birçok işveren idare tarafından hatalı yorumlanarak Asgari Ücrete Gelen Zam Miktarı işçilere uygulamamış, işveren idareler bünyelerinde çalışmakta olan işçilerden ücretleri asgari ücretin altında kalanların ücretlerini asgari ücret seviyesine yükselterek ücretlerine ilaveten %4 zam yapılması hususunu ücretleri asgari ücretin üzerinde olanlara da teşmil etmiş ve  ücretleri asgari ücretin üzerinde olan bu işçilerin ücretlerini hukuka aykırı bir şekilde Aralık 2018 döneminde aldıkları ücretlerine %4 zam uygulamak suretiyle eksik maaş ödemesi yapmışlardır.

Kısacası asgari ücrete yıllar içerisinde gelen zam, 696 sayılı KHK kapsamında daimi işçi kadrosuna geçen yüzbinlerce işçiye uygulanmadığından konuya ilişkin olarak ilk dava Av. Levent ATABAY tarafından açılmış, bu davaya ilişkin yapılan yargılama neticesinde Yerel mahkemelerce verilen “davanın kabulü” kararı önce istinaf mahkemesince incelenerek yerinde görülmüş, kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay ilgili hukuk dairesi de tarafların haklılık veya haksızlık durumlarına en üst yargı merci olarak esastan incelemiş emsal olacak kararını vermiştir.

asgari ücret farkı yargıtay

Konuyla ilgili açıklama yapan Av. Levent ATABAY;2018 yılında taşeron nezdinde çalışmakta olan yüzbinlerce işçi çalışmış oldukları kurumlar nezdinde sürekli işçi kadrosuna geçirilirken, alt işveren nezdindeki ücret ve diğer sosyal haklarıyla birlikte sürekli işçi kadrosuna geçirilmişlerdir. Asgari ücretin belli bir yüzde fazlası ile yani oransal fazlası ile kadroya geçenler 2018 yılı boyunca bu farklarını almış fakat 2019 yılına gelindiğinde Çalışma Genel Müdürlüğünün bir görüşünün kurumlar tarafından yanlış yorumlanması neticesinde yüzbinlerce işçinin maaşı eksik ödenmiştir. Biz bunu 2018 yılının Aralık ayında ilk olarak gündeme getirdik fakat sesimizi duyuramadık. Neticesinde eksik ödenen ücretlerin ödenmesi ve işçinin gerçek ücretinin tespiti için açmış olduğumuz davada Yargıtay tarafından davanın esasına girilerek, işçinin ücretinin ne surette olursa olsun muvafakati alınmaksızın düşürülemeyeceğine hükmetti. Yargıtay kararını bir dilekçe ile kurumlara göndereceğiz ve işçilerin eksik ödenen ücretlerinin ödenmesini talep edeceğiz. Söz konusu karar tüm çalışma hayatına hayırlı uğurlu olsun.” dedi

Asgari Ücret Farkı Davası Yargıtay Kararı

Yargıtay vermiş olduğu kararda özetle; işçinin ücreti oransal olarak belirlenmişse ve işveren ile işçi arasında yeniden bir ücret belirlemesi yapılmamışsa yıllar içerisinde asgari ücrete gelen zamların işçinin maaşına yansıtılması gerektiğine kesin olarak karar vermiştir.

Anılan bu karar sonrası yüzbinlerce işçi 2019 yılından itibaren dava açtıkları tarihe kadar kendilerine eksik ödenen ücretlerine kavuşmuş olacaklardır.

Yargıtay’ın bu kararı sonrasında işveren idareler 696 sayılı KHK ile daimi işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretleri konusundaki hatalarını düzeltmezler, diğer bir anlatım ile işçilerin ücretlerini hukuka aykırı şekilde eksik ödemeye devam ederler ise her bir işçi eksik ödenen bu ücretlerini dava açarak alabileceklerdir.

Yargıtay kararı üzerine açılmış ve açılacak yüzbinlerce dava dikkate alındığında kamu zararı oluşması da düşünüldüğünde kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ve izleyecekleri yol merakla beklenmektedir.