Haber
Giriş Tarihi : 01-05-2020 02:22   Güncelleme : 01-05-2020 02:33

Güvenlik Soruşturması Sebebiyle Özel Güvenlik Kimlik İptalleri Kalkıyor

Güvenlik Soruşturması Sebebiyle Özel Güvenlik Kimlik İptalleri Kalkıyor,28.04.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre 4045 sayılı Güvenlik Soruşturmasını sizler için araştırdık,Atabay Hukuk Bürosu Kurucusu Av.Leven Atabay Sorularımızı Yanıtladı

Güvenlik Soruşturması Sebebiyle Özel Güvenlik Kimlik İptalleri Kalkıyor

Güvenlik Soruşturması Nedir?

Güvenlik Soruşturması Sebebiyle Özel Güvenlik Kimlik İptalleri Kalkıyor,28.04.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre 4045 sayılı Güvenlik Soruşturmasını sizler için araştırdık,Atabay Hukuk Bürosu Kurucusu Av.Leven Atabay Sorularımızı Yanıtladı

Özel Güvenlik Kimlik İptalleri Kalkıyormu?
tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun geçici 1. Maddeye eklenen hüküm iptal edilmiştir.

Güvenlik Soruşturması Sebebiyle Özel Güvenlik Kimlik İptalleri Kalkıyor
İptal edilen hüküm; “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci maddesinin onüçüncü fıkraları kapsamında tutulan kayıtlara ulaşmaya, Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma sonuçlarını, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile kesinleşmiş mahkeme kararlarını almaya yetkilidir” şeklindeydi.
Anayasa Mahkemesi Ne Karar Aldı?
Anayasa Mahkemesi kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılırken kişisel veri olan kamu davasının ertelenmesi kararı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının işlenmesi yönünden belirsizlik olmasını Anayasanın 20 nci maddesine aykırı olması sebebiyle iptaline karar vermiştir. Kural olarak bu kişisel verilerin yargılama faaliyeti dışında işlenmesi Anayasaya aykırı olmasa da yapılan düzenlemenin muğlak olması ve sonuçlarının öngörülememesi sebebiyle aykırılık kararı verilmiştir.
Kararda; kişisel verilerin işlenmesi ile çıkarılan kanunlarda kişisel verilerin ne şekilde kullanılacağı, hangi mercilerin işlemeyi yapabileceği, kişisel verilerin saklama süresi ve yöntemi, işleme ile ortaya çıkan sonuca itiraz imkânı, silme yöntemi, kötüye kullanan görevlilere ilişkin yaptırımlar açık, net ve kesin sınırları çizilerek düzenlemesi yapılması gerektiğine dikkat çekildi.


İptal kararıyla birlikte; Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması sebebiyle özel güvenlik kimlik kartı iptal edilen ve 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna alınmayan işçilerin durumlarının ise yeniden değerlendirilmesi gündeme geldi.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması sebebiyle;

• Kimlik kartı iptal edilen özel güvenlik görevlilerinin yeniden kimlik kartı için başvurması, kabul edilmediği takdirde idare mahkemesine iptal davası açabileceği,

• 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna yapmış olduğu başvurusu kabul edilmemesinden kaynaklı idare mahkemesine iptal davası açan işçilerin ise Anayasa Mahkemesinin iptal kararını devam eden davalarına sunmaları gerektiği düşünülmektedir.