Haber
Giriş Tarihi : 30-09-2020 21:14   Güncelleme : 30-09-2020 22:21

Güvenlik-İş Şube Başkanı ''Size Maaş Ödeyeceğiz'' Vaadi Gerçekleşmeyince LOOMİS te 40 İşçi Mağdur Edildi

Ülkemizde nakit ve kıymetli mal taşımacılığı sektöründe hizmet veren İsveç kökenli LOOMİS Firmasında çalışanlar artık sendikanın genel merkezinden çözüm bekliyor.

Güvenlik-İş Şube Başkanı ''Size Maaş Ödeyeceğiz'' Vaadi Gerçekleşmeyince LOOMİS te 40 İşçi Mağdur Edildi

Ülkemizde nakit ve kıymetli mal taşımacılığı sektöründe hizmet veren İsveç kökenli LOOMİS Firmasında çalışanlar,artık sendikanın genel merkezinden çözüm bekliyor.

Daha İyi Haklara Kavuşmak İçin Sendikalı Oldular..!

3 Şubat 2019 yılında Güvenlik-İş Şube Başkanı Ramazan Palak ve Loomis çalışanları ile yapılan sendikal toplantıda; İşten Çıkarmalar Olursa Size İş Bulacağız,İş Bulamazsak bile maaşlarını biz ödeyeceğiz denildi.Bunun üzerinde LOOMİS İşçileri Türkiye genelinde örgütlenme çalışmalarına hız verdi.

40 İşçi İşten Çıkartıldı.

Örgütlenme sürecinde ise LOOMİS Türkiye genelinde şubelerinde küçülmeye gideceğini iddia ederek 40 işçinin iş sözleşmesini fesih etti.İşçiler işten çıkartılması üzerine sendikaya gelerek mağduriyetini dile getirdi.Şube başkanının vermiş olduğu vaadi yerine getirmelerini ve getirmedikleri takdir de ekonomik olarak zorluk çekeceklerini söylediler.

Sendika Şube Başkanı İş Bulacağız,Maaş Ödeyeceğiz Vaadi İse Gerçekleşmedi.

Çocuğuna İlaç Alamayan,Kredisini,kirası ödemeyen işçiler ise bu durumdan ekonomik ve sosyal bakımından etkilendi.Bir çok işçi mağdur olarak ailesi ile sorunlar yaşamaya başladı.Şube başkanın işçilere vermiş olduğu vaatleri yerine getirememesi üzerine işçiler şube başkanınına tepki gösterdi.

İşçiler Şube Başkanı Ramazan Palak’ı TÜRK-İŞ’e ve Sendikanın Yönetimine Şikayet Ettiler

bir işçi ise TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'a yaşadığı sorunları anlatmak üzere TÜRK-İŞ’e gitti.Atalay Genel Merkez Yönetimini arayarak bilgi aldı ve işçilerin mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Sendika Bir Defalığına Mahsus 500 Lira Erzak Yardımı Yaptı

İşçiler Şube Başkanı Tarafından Kandırıldık İddialarında Bulundu.

İşçiler Ekmek Derdinde..Şube Başkanı Dava Pazarlama Peşinde İddiası ise ortalığı iyice karıştırdı.İşten çıkartılan işçilerin dava süreçlerinin pazarlık konusu olduğunu öğrenen işçiler şube başkanı ile olan tüm ilişkilerini kesti.

Bilindiği üzere İstanbul Şubesi başkanı Ramazan Palak işçilerin davalarını sendika dışında hizmet veren avukatlara pazarladığı ve bundan kazanç elde ettiği iddiası ile gündeme gelmişti.

Bir yandan iş yerinde haklarını almak için uğraşan işçiler çözüm olarak haklarını ararken daha sonrasında sendika ile uğraşmak zorunda kaldı.İşçiler ise sendika şube başkanı tarafından  kandırıldıklarını söylediler.İşçiler genel merkez yönetiminde işe iade dava süreçlerinin ve toplu iş sözleşmesi sürecinin hızlandırılmasını talep ederek,şube başkanın temsiliyetinin tekrar gözden geçirmelerini talep etti.

Toplu İş Sözleşmesi İçin Yıllardır Uğraşıyorlar!

Üye sayısı bakımından çoğunluğu sağlayan sendikanın toplu iş sözleşmesi yetki tespitine itiraz etmesi sonucu LOOMİS ve Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Mahkemelik oldu.Yerel mahkeme sendikanın yetki tespitini onaylarken istinaf mahkemesi yetki tespit kararını bozdu.

Son Kararı Bilirkişi Verecek

İstanbul 25. İş Mahkemesinin davanın reddine dair kararına karşı Loomis Güvenlik Hizmetleri A.Ş. vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesinin 23.06.2020 tarih ve 2020/1134 Esas 2020/1343 Karar sayılı kararı ile; “"İlk Derece Mahkemesi yargılama safhasında, tespite konu işyerleri arasında yönetim birliğinin olup olmadığı, merkez ve diğer işyerlerindeki işin niteliği yönünden bağlılık olup olmadığı ve işyerlerinin bağlı işyeri niteliğinde olup olmadığı hususlarının da denetime elverişli olarak açıklığa kavuşturulmaksızın, salt işyerlerinin farklı SGK işyeri numaralarının bulunduğundan hareketle işletme niteliğinde olduklarına ilişkin bilirkişi raporu da yeterli değildir." ve "Yetki tespit döküm belgesinde yer alan işçilerden, yetki tespit başvuru tarihi olan 19/02/2019 tarihi itibariyle yetkili organ tarafından üyeliğe kabul kararı bulunmamasına rağmen yetki tespitinde sendika üyesi olarak kabul edilenlerin bulunup bulunmadığı tespit edilerek, yetki tespitini etkileyecek nitelikte bir hatanın olup olmadığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespit edilmesi gerekir. Bu durum karşısında belirtilen gerekçelerle; sendika yetki tespitinde uzman akademisyen, işletme/mali müşavir ve insan kaynakları uzmanından oluşacak bilirkişi kurulundan bu konuda denetime elverişli bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre bir karar verilmek üzere ilk derece mahkemesi kararının HMK’nun 353/1-a.6 maddesi gereğince kaldırılarak, davanın yeniden görülmesi için dosyanın mahalli mahkemesine gönderilmesine” karar verdi.

ÖZEL HABER