Türkiye'nin En Güncel Özel Güvenlik Haber Portalı
HV
25 MART Cumartesi 10:06

Güvenlik-İş Sendikası ''MKE'de Çalışan Güvenlik İşçilerine İhanet Yapıldı''

Güvenlik-İş Sendikası ''MKE'de Çalışan Güvenlik İşçilerine İhanet Yapıldı''Başlığı ile basın ve kamuoyuna açıklama yapıldı.

Sendikal
Giriş Tarihi : 27-01-2022 19:16
Güvenlik-İş Sendikası ''MKE'de Çalışan Güvenlik İşçilerine İhanet Yapıldı''

Güvenlik-İş Sendikası ''MKE'de Çalışan Güvenlik İşçilerine İhanet Yapıldı başlığı ile HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı ÖZ-GÜVEN SEN Sendikasının yapmış olduğu yetki tespit itirazına ateş püskürdü.Bilindiği üzere MKE ATAK VİP Güvenlik şirketinde çalışan işçiler ÖZ GÜVEN SEN Sendikasından istifa etmiş TÜRK -İŞ Güvenlik İş Sendikası geçmişti.Toplu iş sözleşmesi için yetki tespiti alan sendikaya ÖZ GÜVEN SEN Sendikası tarafından itiraz edildi.Buna göre yetki tespiti ile ilgili uyuşmazlık sona erene kadar işçiler adına toplu iş sözleşmesi yapılamayacak.

Güvenlik İş Sendikasından Yapılan Açıklamaya Göre;

ATK VİP ve MKE GÜVENLİK İŞÇİLERİ İÇİN ALINAN YETKİ TESPİTİMİZE HAK-İŞ ÖZ GÜVEN SEN, İTİRAZ ETTİ.

Yıllardır emekçilerle taban sendikacılığı yapmayarak siyasi ilişkiler üzerinden üye devşiren, kimi zaman belediye başkanları, kimi zaman ise üst düzey yöneticiler ile üye kaydetmeyi alışkanlık haline getiren ve bunu sendikal siyaset, sendikal rekabet zanneden, Hak–İş zihniyeti emekçilere ihanet etmeye devam ediyor.

Bizler uzun zamandan beri bu tarz sorunların sendikalar arası diyalog ile çözülmesi gerektiğini savunduk ve özel güvenlik emekçilerinin umudu Güvenlik-İş Sendikası olarak hiçbir sendikanın yetkisine itiraz etmedik, bunu bir pazarlık unsuru haline de getirmedik. 

Ancak siyasi bağlantılarını devreye sokarak, çalışanları işi ile ekmeği ile tehdit ederek sendikal alanda var olmaya çalışan yapılar, varlıklarını bunun üzerine inşa ettiklerine üzülerek tanıklık ettik. 

Tüm ömürleri boyunca masa başında kurulan, kurdurulan yapılara atama ile gelenler, bugün kendilerine biçilen misyona uygun davranarak işçilerin temel haklarına saldırmaktadırlar.  

Dün, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde farklı işkollarında çalışan Belediye-İş,  Demiryol-İş ve Güvenlik-İş sendikamızın üyelerini cezalandırmak adına yetkilere itiraz eden malum yapı, bugün sendikamızın ATK VİP Güvenlik Hiz. Ltd. Şti ünvanlı şirket bünyesinde  işletme düzeyindeki  yetki tespitimize de itiraz etmiştir.

MKE Bünyesinde çalışan özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın da çalıştığı bu işyerinde  yapılan itiraz öncelikle işçilere cezalandırmaya yönelik bir hamledir, bu durum sendikalar arası bir sorun değildir, zira bu itirazı yapan malum yapı bir sendika değildir.

Güvenlik-İş Sendikasının hali hazırdaki tüm yöneticileri özel güvenlik görevlisi olarak çalışmış, emeğin ve alın terinin kıymetini bizzat yaşayarak özümsemiştir, bu nedenle işveren  baskısının olmadığı ve eşit koşullarda sendikal rekabetin yaşandığı her alanda işçiler akın akın sendikamızı tercih etmektedir. 

Bu durumu içine sindiremeyen yapılar, 1980 yasalarının arakasına gizlenerek yetkilere itiraz etmeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. 

Şu aşamada, yetkilere yapılan itirazalar, tam olarak özel güvenlik görevlilerine yapılmış bir ihanettir.

Sendikal rekabet ayrı bir konudur. İşçiye ihanet ayrı bir konudur. 

Tüm dünyada emeğin üzerindeki sömürünün ve baskının en yoğun yaşandığı bu dönemde, küresel saldırılara karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerekirken, yıllarca sürecek yetki itirazları ile yeni düşmanlık tohumları atmanın kimseye bir faydası olmayacaktır. 

MKE işçilerinin yıllarca sürecek mahkeme kararını beklemeye gücü de yoktur dermanı da yoktur, haksızlığa uğrayan MKE emekçilerine kötülük yapmak, hukuki de değildir vicdani de değildir. 

Mahkeme kararı bellidir, yetkinin sendikamızda olduğu mahkeme kararları ile tescillenecektir, ancak bu ekonomik koşullarda yıllarca sürecek mahkeme sonucunu beklemeye kimsenin tahammülü yoktur. Bu nedenle Öz Güven Sen denilen yapı derhal zaman geçirmeden yetki itirazını geri çekmelidir. 

Bizler emekçiler adına var olduğunu söyleyen bu yapının bu kasıtlı yetki itirazını geri çekmesini basına ve kamuoyuna duyuruyoruz.

Güvenlik-İş Sendikası olarak kurulduğumuz tarihten beri yetki itirazımız hiç olmamıştır.

Öz Güven-Sen Sendikası, Hak-İş zihniyetinin bir gereği olarak her zaman ki gibi kendilerine yakışanı yapmış ve işçileri cezalandırmak adına akla mantığa uygun olmayan hamleler yapmayı içlerine sindirebilmişlerdir. 

Hak-İş’e bağlı Öz Güven Sen Sendikasının yaptığı bu mesnetsiz itiraz ile ATK VİP Güvenlik Şirketi ve MKE bünyesinde çalışan emekçilerin toplu iş sözleşmesi ile elde edecekleri hakları engellemek ve geciktirmek niyetinde olduğundan başka bir anlam çıkmamaktadır.

Bizler; herkesi görevine ve kuruluş amaçlarına uygun davranmaya  davet ediyoruz.  Biliyoruz ki; Bu saldırılar bizleri geriletmez, alınmış yetki belgelerimizi ortadan kaldırmaz, ancak başta MKE özel güvenlik görevlileri olmak  üzere, tüm ATK VİP  bünyesinde çalışanlar da bu yapılanı asla unutmaz.  

Bizler, özel güvenlik görevlilerinin haklarını, her alanda koruduk, korumaya da  devam ediyoruz, gerekirse sendikal görünümlü bu ihanet şebekesine karşı da koruruz, koruyacağımıza da kimsenin kuşkusu olmasın. 

Güvenlik-İş Sendikası olarak bu zamana kadar hiçbir şekilde hakkın ve emeğin karşısında engelleyici olmadık. Hiçbir Sendikanın yetki tespitine itiraz etmedik. Zira yetkiye itirazın esasen işçi hakkına itiraz olduğunu, toplu sözleşmenin önünde en büyük engel olduğunu biliyoruz ve bu şiarla hareket ediyoruz.

Hak-İş’e bağlı Öz Güven Sen Sendikasının emekçi özel güvenlik meslektaşlarımızın adeta hak engelleyicisi olduğu her geçen gün ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizde işçinin sigortası olan ve en büyük emekçi Konfederasyonu olan bağlı bulunduğumuz TÜRK-İŞ’imiz ve bağlı tüm kardeş sendikalarımızla birlikte malum yapının emekçi düşmanlığına birlikte son vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin’inde yetki itirazları konusunda yakın zamanda kanunlar nezdinde düzenleme yaparak somut adım atacağına inancımız tamdır.

Bizler ATK VİP ve MKE güvenlik işçileri adına sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama bu yapılanları da hiçbir zaman unutmayacağız. Bizler gerekli cevabı sahada veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz.   

AdminAdmin

YORUMLAR
ankara işçi ceza iş hukuku idari dava avukatı