Sendikal
Giriş Tarihi : 05-03-2020 11:28

Güvenlik-İş Ankara BAM (Bölge Adliye Mahkemesi)  vermiş olduğu kayyum kararı ile açıklama yaptı

Türk-İş Konfederasyonu'na bağlı Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Güvenlik-İş Ankara BAM (Bölge Adliye Mahkemesi)  vermiş olduğu kayyum kararı ile açıklama yaptı.

Güvenlik-İş Ankara BAM (Bölge Adliye Mahkemesi)  vermiş olduğu kayyum kararı ile açıklama yaptı

Türk-İş Konfederasyonu'na bağlı Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Güvenlik-İş Ankara BAM (Bölge Adliye Mahkemesi)  vermiş olduğu kayyum kararı ile açıklama yaptı.

Sendikanın resmi sitesinden yapılan açıklamada kararın hatalı alındığı,Yargıtay'a gerekli itirazlar yapılmışdır denildi.

Sendikanın Sitesinden yapılan açıklama 

6-7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz 3. Olağan Genel Kurulun iptaline ilişkin açılan dava sürecinde Bölge Adliye Mahkemesinin vermiş olduğu karar üzerine siz değerli üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Hasan ÇİYDEM tarafından 3. Olağan Genel Kurulumuzun iptali için Ankara 12. İş Mahkemesinde açılan davada mahkeme tarafından sendikamız lehine karar verilmiş davacı Hasan ÇİYDEM genel kurulumuzun iptali için açmış olduğu davayı kaybetmiştir.

Davacı tarafından üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi evrak üzerinden yaptığı incelemede yerel mahkemenin kararını kaldırmış ve yerel mahkemenin kararının iptaline yönelik hüküm kurmuştur. Söz konusu karara karşı Yargıtay yolu açık olup henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı mevcut değildir.

BAM (Bölge Adliye Mahkemesi) evraklar üzerinden inceleme yapmaktadır. Dava dosyasına giren evraklar üzerinde yapılan incelemede bazı önemli hususların gözden kaçırıldığı ya da mahkeme heyetinin yanıltıldığı açıktır.

Mevcut kararda mahkeme sadece 30 Ağustos 2015 yılında yapılan Genel Kurul evraklarını incelenmiş, 28 Kasım 2015 tarihinde yapılan 1. Olağanüstü Genel Kurula ve bu Genel Kurulda alınan kararlar ile yapılan tüzük değişiklikleri gözden kaçırılarak bu hususa değinilmemiş ve gözden kaçırılarak aleyhe bir karara imza atmıştır.

Halbuki; BAM (Bölge Adliye Mahkemesi) sendikamızın 28 Kasım 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda yapılan tüzük değişikliklerini incelemiş ve bu evraklara göre kararını vermiş olsaydı kararın lehimize olacağı da ayrı bir gerçektir.

Yargıtay nezdinde temyiz başvuru yolu açık olan karara karşı; sendikamız hukuk müşavirliği tarafından gerekli itirazlar yapılarak, BAM’ın tam olarak incelemeden karar verdiği dava dosyasına, 28 Kasım 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Karaları ve Divan Tutanakları sunulacaktır.

Yargıtay sürecinde 28 Kasım 2015 tarihinde yapılan 1. Olağanüstü Genel Kurul evrakların incelenmesi neticesinde; haksız bir şekilde açılan davada kesin olarak karar verilecek ve sendikamızın haklılığı ortaya çıkacaktır.

Bazı sosyal medya paylaşımlarında ve korsan haber sitelerinde yapılan; “Güvenlik-İş Sendikasına Kayyum Atandı /Atanacak” haberleri de gerçeği yansıtmamaktadır. Kayyum süreci kararın kesinleşmesi sonrası başlayacak bir işlemdir. Burada ise itiraz yolları tüketilmemiş, verilen karar Yargıtay denetimine tabidir.

Yargıtay denetimine tabii olan bu davada taraflar Yargıtay kararını beklemek zorundadır.

Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda;

Genel Yönetim Kurulumuz ve Sendikamızın diğer tüm organları görevinin başında ve her zaman olduğu gibi Özel Güvenlik Görevlilerinin sesi olmaya ve Üyelerimizin hakkını savunmaya devam ediyor.