Haber
Giriş Tarihi : 29-12-2020 22:25   Güncelleme : 01-01-2021 22:09

Güvenlik Görevlisi Dava Açmıştı,Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Bozduğu Dava Yeniden Görüldü,Yerel Mahkeme Kararında Direndi!

Yerel mahkemenin kararını Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin bozarak yerel mahkemeye geri göndermişti

Güvenlik Görevlisi Dava Açmıştı,Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Bozduğu Dava Yeniden Görüldü,Yerel Mahkeme Kararında Direndi!

Güvenlik Görevlisinin açmış olduğu asgari ücret farkı davası ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Yerel mahkemenin kararını ,Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin bozarak yerel mahkemeye geri göndermişti.Bugün yapılan yargılamada yerel mahkeme kararında direnerek binlerce işçiye umut oldu.

Asgari Ücret Farkı Davalarında Mahkeme Tarafından Direnme Kararı verildi

Asgari Ücret Farkı Nedir?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında alt işveren nezdinde çalışmakta olan işçiler 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçirilirken, taşeron nezdinde almakta oldukları asgari ücretin yüzdesel/oransal fazlası şeklinde ücretleri üzerinden çalıştıkları idarelere geçişleri sağlanmış ve sürekli işçi kadrosuna geçtikten sonra 2018 yılı boyunca taşeron nezdinde almakta oldukları asgari ücretin yüzde farkları üzerinden ücretlerini almışlardır.

Fakat 2019 yılında asgari ücretin 85,28 TL olarak kararlaştırılması üzerine, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan 696 KHK ile kadroya geçen işçilerin ücretlerinin belirlenmesi bakımından kurumlar arasında uygulama birliğinin yaratılması adına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hatalı görüş neticesinde 2019 yılı Ocak ayından itibaren asgari ücretin yüzdesel/oransal fazlası uygulanmamış ve bu şekilde sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere eksik ücret ödenmeye başlanmıştır.

Asgari Ücret Farkı Davası Nedir?

Bir çok genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşunda sürekli işçi kadrosuna geçirilmeden önce işçilerin ücretleri ihale şartnameleri ile asgari ücretin yüzdesel/oransal fazlası olarak belirlendiği, kadroya geçtikten sonra 2018 yılında da  aynı oranda ücretin ödenmeye devam edildiği halde 2019 yılına gelindiğinde Çalışma Genel Müdürlüğünün görüşü sebebiyle birçok kamu kurum ve kuruluşu, bünyelerinde çalışmakta olan işçilerden ücretleri asgari ücretin altında kalanlara asgari ücret seviyesine çekip yüzde 4 zam, ücretleri asgari ücretin üzerinde olanlara da sadece yüzde 4 zam uygulamak suretiyle maaş ödemesi yapmışlardır. Söz konusu durum açıkça 4857 Sayılı İş Kanunu Ücretten indirim yapılamayacak haller başlıklı 62 nci maddesinde “Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu Kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz.” Hükmüne aykırı olduğundan ilk olarak Av. Levent ATABAY ve Av. Hüseyin KAYA önderliğindeki ATABAY HUKUK & DANIŞMANLIK tarafından kamuoyunda asgari ücret farkı davaları olarak bilinen eksik ödenen ücret alacakları için davalar açılmıştır.

Asgari Ücret Farkı Davalarında Süreç Ne Durumdadır?

Birçok ilk derece mahkemesi tarafından işçilere eksik ödenen ücretlerin kamu kurum ve kuruluşlarından tahsiline KESİN olarak karar verilmiştir. Yine aynı şekilde Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından da KESİN nitelikte işçinin ücretinin her ne surette olursa olsun düşürülemeyeceğine ilişkin kararlar verilmiştir.

Uyuşmazlığın Yargıtay’a gitmesi üzerinde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından Ekim 2020 tarihinde işçinin ücretinin düşürülemeyeceğinden iddası ile  işçi lehine sonuçlanan ilk derece mahkemesi kararının ONANMASINA karar vermiştir. Daha sonra yine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından onama kararından kısa bir süre sonra (9 Gün) aynı konudaki uyuşmazlığa ilişkin BOZMA kararı vermiş ve herkesi şaşırtan bir karara imza atmıştır.

Yargıtay 9. Hukuk tarafından verilen BOZMA kararında; “asgari ücretin yüzdesel/oransal uygulamalarının kamu maliyesine ek yük getirdiği, 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçişlerde taşeron dönemindeki asgari ücretin oransal/yüzdesel uygulamalarına son verildiği, işçinin ücretinin sürekli işçi kadrosuna geçiş sırasında süresi en son bitecek olan toplu iş sözleşmesi hükmündeki Yüksek Hakem Kurulu kararıyla sağlanan ücret ile diğer sosyal ve mali haklardan fazla olamayacağı” şeklinde akla, mantığa ve hukuka aykırı bir gerekçeye yer verilmiş ve bozulan dosya yeniden duruşma yapılmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmiştir.

Asgari Ücret Farkı Davalarında Direnme Kararı verildi mi?

29.12.2020 tarihinde bozma sonrası görülen ilk derece mahkemesindeki duruşmada; Ankara 28. İş Mahkemesi tarafından DİRENME kararı verilmiş ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin aksine, hukukun ve hakkaniyetin yanında bir tavır sergilenmiştir. Bunda sonra Yargıtay 9. Hukuk Dairesine yeniden gidecek olan dosyayla ilgili olarak Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin BOZMA kararındaki görüşünü değiştirmesi mümkün olup görüş değiştirmemesi durumunda dosya Hukuk Genel Kuruluna gidecektir. Gelişen sürecin, haksızlığa uğrayan tüm işçilerin lehine olması için gayretlerimiz devam etmektedir.

Kararın tüm çalışma hayatına, 4D’li işçilere ve bu davaları açan tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz dedi.

Dava Kararına Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz

Konu ile ilgili Av.Levent Atabay Sosyal Medya Hesabından Açıklamalarda Bulundu!