Sendikal
Giriş Tarihi : 10-03-2022 18:03

Güvenlik Görevlilerinin Biber Gazı Kullanımı İçin Güvenlik İş Sendikası Çalışma Başlattı

Güvenlik Görevlilerinin Biber Gazı Kullanımı İçin Güvenlik İş Sendikasından Adım Geldi.

Güvenlik Görevlilerinin Biber Gazı Kullanımı İçin Güvenlik İş Sendikası Çalışma Başlattı

Güvenlik Görevlilerinin Biber Gazı Kullanımı İçin Güvenlik İş Sendikasından Adım Geldi.Güvenlik İş Sendikası özel güvenlik görevlilerinin biber gazı kullanımı için çalışma başlattı.

Sendikadan Yapılan Açıklamaya Göre;

Statlarda, üniversite kampüslerinde, Havalimanlarında ,tren istasyonlarında ve özel güvenlik hizmeti sunulan yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlileri sıklıkla toplumsal olaylarla karşı karşıya kalmaktadır.

Karşı karşıya kaldıkları bu gibi toplumsal olaylarda meslektaşlarımız özel görevlilerinin kendi can güvenlikleri açısından Güvenlik-İş Sendikası olarak göz yaşartıcı gaz kullanmalarının gerekliliğine inanarak, göz yaşartıcı gaz spreyinin kullanımının uygun olup olmayacağına ilişkin görüş yazımızı T.C İçişleri Bakanlığına ilettik.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in ‘’ Silah Bulundurma ve Taşıma İzni Verilmesi’’ başlıklı 24’üncü maddesinde ‘’…Komisyon orantılılık ilkesine uygun olarak canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasallar kullanılmasına izin verilir...’’ hükmü geçmektedir.

Buna binaen;

Güvenlik-İş Sendikası olarak; Özel güvenlik görevlilerinin görevleri esnasında biber gazı bulundurma ve kullanımının uygun olup olmayacağı, izin verilmesi durumunda ise almaları gereken eğitim koşullarının neler olacağına ilişkin TC İçişleri Bakanlığına 08.02.2022 görüş yazımızı bildirdik.

TC İşçileri Bakanlığından 08.02.2022 tarihli görüş yazımıza cevaben; ‘’ … özel güvenlik izni verilmiş olan yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasal maddeleri (göz yaşartıcı gaz spreyi) kullanabilmesine il özel güvenlik komisyonu tarafından izin verilebilir.

Bu doğrultuda, özel güvenlik izni almış olan kişi, kurum veya kuruluşlar bünyesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin görevleri esnasında göz yaşartıcı gaz spreyi kullanabilmeleri için valiliklere izin talebinde bulunulması halinde komisyonlarca talep değerlendirilerek karar verilebilir’’ denilmiştir.

Bu Minvalde;

Özel güvenlik görevlilerinin göz yaşartıcı gaz bulundurabilmeleri ve kullanabilmeleri için görev yaptıkları yerin bağlı olduğu il özel güvenlik komisyonundan izin alınması gerekmektedir. 

Özel güvenlik görevlilerinin de kamu huzur ve güvenliğini sağlamada tamamlayıcı rol alması sebebi ile göz yaşartıcı gaz kullanma yetkisi için ,meslektaşlarımız özel güvenlik görevlilerinin bağlı bulunduğu iş yerlerinde yöneticilerin talebi ile Valiliklere izin talebinde bulunulması halinde komisyonlarca değerlendirerek, gerekli eğitim verilerek göz yaşartıcı gaz spreyi kullanabilecektir..

AdminAdmin