Haber
Giriş Tarihi : 30-01-2021 12:37   Güncelleme : 30-01-2021 12:43

GİB, 337 sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak

GİB, 337 sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak

GİB, 337 sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

GİRİŞ SINAVI İLANI

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda toplam 337 (üç yüz otuz yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.