Haber
Giriş Tarihi : 23-08-2021 11:02   Güncelleme : 23-08-2021 11:02

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Personel Alımı Başvuru Detayları! 2 bin 928 Özel Güvenlik Alımı Yapılacak

Resmi Gazete üzerinden yayınlanan ilanlara bir yenisi bugün eklendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuru detayları! 4 bin 346 işçi alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Personel Alımı Başvuru Detayları! 2 bin 928 Özel Güvenlik Alımı Yapılacak

GSB personel alımı İŞKUR başvuru ekranı, başvuru şartlarını karşılayan herkesin erişimine açık olacak. İŞKUR kaydı bulunan kişilerin online olarak internet aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirebileceği başvuru süreci, 27 Ağustos'ta sona erecek. Bu sürecin ardından 15 Eylül tarihinde kura çekimi gerçekleşecek ve personel alımı süreci tamamlanmış olacak. İşte, GSB işçi alımı başvuru süreci hakkında detaylı bilgiler

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).
d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
h) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
m) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak

1) Güvenlik Görevlisi meslek kolu için;

a) 35 yaşından gün almamış olmak (27.08.1986 ve sonrası doğumlu olanlar)
b) En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
c) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

2) Temizlik Görevlisi meslek kolu için;

a) En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (27 Ağustos 2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.