Çalışma Dünyası
Giriş Tarihi : 30-10-2019 22:06

Geçici Görev Yolluğu Ödemeleri İçin Mahkemeden Emsal Karar

Bilindiği üzere sürekli işçi kadrosunda çalışan işçiler belediye sınırları dışındaki yerlere geçici olarak görevlendirilmekte fakat bu geçici görevlendirmeden kaynaklı geçici görev yolluğu ödemesi yapılmamaktaydı. Söz konusu uyuşmazlık sebebiyle, Av. Levent ATABAY’ın açmış olduğu dava sonuçlandı.

Geçici Görev Yolluğu Ödemeleri İçin Mahkemeden Emsal Karar

Bilindiği üzere sürekli işçi kadrosunda çalışan işçiler belediye sınırları dışındaki yerlere geçici olarak görevlendirilmekte fakat bu geçici görevlendirmeden kaynaklı geçici görev yolluğu ödemesi yapılmamaktaydı. Söz konusu uyuşmazlık sebebiyle, Av. Levent ATABAY’ın açmış olduğu dava sonuçlandı.

Atabay Hukuk Bürosu web sitesinden konu ile ilgili açıklama yaptı,

6245 sayılı Harcırah Kanununun 14. Maddesi’nden açıkça görülebileceği üzere, “Yasanın birinci maddesinde yazılı kurumlara ait bir görevin yerine getirilmesi amacıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıta masrafları da ayrıca tediye olunur.” denilmektedir.

Görevlendirme işlemi, bir kamu kurumunun mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan “geçici” nitelikteki bir hizmeti; ya da, değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan “yeni bir kamu hizmetini” yürütmek amacı ile gerçekleştirilen, görevlendirme işleminin süresi belli olan, kişinin hizmetine duyulan ihtiyaç açık olarak ortaya konulan, kişinin yapacağı görev açıkça belirtilen, geçici görev yolluğu ve gündeliği verilmesi gereken, görevlendirme işlemi atamaya yetkili amir tarafından yapılan işlemdir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 39. Maddesinde; “Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda eve yolda öğle (saat 13:00) ve aksam (saat 19:00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi geçirenlere tam gündelik verilir.” Hükmü yer almakta olup aynı kanunun 42. Maddesinde ise yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla harcırah ödenemeyeceği, ilk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödeneceği belirtilmektedir.

Buna göre; geçici olarak görevlendirildiği halde harcırah alamayan işçilere, harcırah ödenmesi gerektiğine mahkemece karar verilmiştir.

Kurucumuz Av. Levent ATABAY her zaman işçilerin yanında olup bu zamana kadar yaptıkları işlerle çalışma hayatına yön vermiş ve adalete ulaşılması adına çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma hayatında yaşanacak ve yaşatılacak her türlü hukuksuzluğun karşısında bugüne kadar hakkın ve hakkaniyetin yanındaki tavrını sergilemiş ve bu şekilde de devam edecektir.denildi